Uzbrajam moich uczniów w wiersze. Pokonają każdego smoka
dzieci klęczące na dywanie w kole z nauczycielką
archiwum Joanny Roszak

Uzbrajam uczniów w wiersze. Pokonają każdego smoka [Hawranek pyta, jak ratować szkołę]