Liczby sobie, a ministerstwo sobie. Tak można podsumować odpowiedź MEN na interpelację Adam Korola w sprawie kumulacji roczników. MEN podaje, że w 2019 roku w 28 proc. szkół zabraknie sal lekcyjnych, a w 8 proc. - liczba klas będzie wyższa niż liczba sal o prawie 30 proc. Mimo to MEN uważa, że problemu nie ma, a jeśli jest, to rozwiąże się sam

1 września 2019 roku do szkół ponadpodstawowych – liceów i szkół branżowych – ruszy dwa razy więcej uczniów i uczennic niż w 2018. Z danych z Systemu Informacji Oświatowej wynika, że będzie to:

  • 359 tys. – z obecnych drugich klas gimnazjów;
  • 372 tys. – z obecnych klas siódmych szkoły podstawowej.

W sumie – 731 tys. W tej grupie znajdą się aż trzy roczniki:

  • 2003 – ostatnie klasy „wygaszanych” gimnazjów;
  • 2004 – uczniowie i uczennice siódmych klas szkoły podstawowej, którzy naukę zaczęli w siódmym roku życia;
  • 2005 – uczniowie i uczennice siódmych klas, którzy w 2011 roku rozpoczęli naukę mając sześć lat.

To oznacza, że najstarsi kandydaci do szkół ponadpodstawowych będą mieli 16, a najmłodsi – 13 lat. O to, jak minister Anna Zalewska zamierza poradzić sobie z kumulacją roczników, zapytał w interpelacji poseł Platformy Obywatelskiej Adam Korol.

MEN: w jednej trzeciej liceów zabraknie sal, ale to nic!

W odpowiedzi na interpelację posła Korola wiceminister Marzena Machałek oszacowała, że liczba uczniów ubiegających się o miejsca w liceach ogólnokształcących w 2019 roku  wzrośnie o 165 tys. (przy założeniu, że odsetek osób wybierających tę szkołę ponadpodstawową nie ulegnie zmianie). Z analizy dostępności pomieszczeń w liceach (zamieszczonej w ocenie skutków regulacji do ustawy o reformie oświaty), na którą powołuje się MEN, wynika, że w 2019 roku

w prawie jednej trzeciej liceów będzie brakowało sal, które pomieszczą wszystkie klasy.

Tu dokładny cytat z odpowiedzi wiceminister Marzeny Machałek: „W roku szkolnym 2019/2020 odsetek liceów, w których liczba oddziałów będzie większa choćby o jeden oddział od liczby sal wyniesie 28 proc., co oznacza, że 72 proc. liceów będzie dysponować odpowiednią liczbą sal dla wszystkich oddziałów klasowych”.

W ośmiu proc. liceów ten problem może sparaliżować działanie całych szkół. Liczba oddziałów (inaczej klas) przekroczy w nich liczbę dostępnych sal o ponad 30 proc.

Mimo to MEN nie traci optymizmu. Wbrew liczbom i logice wiceminister uważa, że „zwiększenie liczby oddziałów (…) nie spowoduje istotnych problemów z zapewnieniem odpowiednich sal lekcyjnych dla zwiększonej liczby uczniów i tym samym nie spowoduje uczenia się w systemie zmianowym”.

Choć MEN uważa, że problemu nie ma, kilka zdań niżej proponuje jego rozwiązanie. A w zasadzie nie proponuje, tylko sugeruje, że problem rozwiąże się sam:

  • stare licea będą mogły zwiększyć liczbę pomieszczeń – jako przykład podaje sytuację, w której liceum znajduje się w zespole szkół razem z gimnazjum;
  • na bazie gimnazjów powstaną nowe licea.

I tu powstaje wiele pytań. Co z liceami, które nie funkcjonują w zespole szkół – jak mają zwiększyć liczbę pomieszczeń? Czy tak jak szkoły podstawowe po przyjęciu klas siódmych, w których lekcje prowadzone były na korytarzach, stołówkach, salach gimnastycznych albo – w skrajnych przypadkach – w piwnicach?

Problemem są też tzw. nowe licea powstające na bazie gimnazjów. Rekrutacja w pierwszym roku reformy – do szkół podstawowych – pokazała, że rodzice wolą szkoły z historią, sprawdzone. Spokojnie możemy założyć, że i uczniowie wybierający wymarzone liceum będą chcieli wiedzieć, do jakiej szkoły idą.

Brak sal lekcyjnych będzie zmuszał dyrektorów do rozkładania lekcji na dwie zmiany. Szkoły będą pracować jak fabryki – od świtu do zmierzchu. A w nich – uczniowie i uczennice.

OKO.press o kumulacji roczników

"Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
OKO pisze o edukacji. Wesprzyj nas.

Dziennikarz i reporter. Laureat nagród: "Pióro Nadziei 2018" przyznawanej przez Amnesty International za dziennikarstwo zaangażowane i "Korony Równości 2019". Nominowany do nagrody "Zielony Prus" Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za wyróżniający start w zawodzie. W OKO.press pisze o edukacji, prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i polityce społecznej.


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press