0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Mariusz JałoszewskiFot. Mariusz Jałosze...

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał sędziego Waldemara Żurka z Sądu Okręgowego w Krakowie – na zdjęciu u góry – na stanowisko wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w piątek 7 czerwca 2024 roku. Na to stanowisko minister powołał go na wniosek nowego dyrektora KSSiP Piotra Girdwoynia.

W piątek na stanowisko drugiego wicedyrektora KSSiP została też powołana sędzia Izabela Fountoukidis z Sądu Okręgowego w Krakowie. Podobnie jak Żurek i wielu innych krakowskich sędziów, też angażowała się w obronę praworządności. Była też wcześniej związana z KSSiP.

Z informacji OKO.press wynika, że wkrótce minister sprawiedliwości powoła pozostałych wicedyrektorów KSSiP, którzy będą wywodzić się ze środowiska prokuratorów.

Sędzia Waldemar Żurek cieszy się z nominacji. Tak komentuje ją dla OKO.press: „Miałem duży dylemat, czy objąć to stanowisko. Bo w ostatnim czasie prezes mojego sądu Janusz Kawałek, przywrócił mnie do mojego starego wydziału. Niedawno zacząłem tam pracę i zostałem dobrze przyjęty przez sędziów. Za co im i prezesowi dziękuję. Ale nowy dyrektor KSSiP, który ma duży dorobek, przekonał mnie, że Szkoła jest ważna dla sędziów i prokuratorów”.

Żurek dodaje: „Szkoła musi wyjść z kryzysu i złapać nowy wiatr. Kształcąc przyszłych sędziów i prokuratorów, Szkoła musi ich także przygotowywać na kryzysy, również kryzys praworządności, który dzieje się w różnych krajach. Zależy mi także na tym, by sędzia to nie był człowiek zamknięty w wieży z kości słoniowej. Tylko by każdy obywatel czuł, wchodząc do sądu, że to jest jego sąd. Wizja KSSiP będzie dopiero się tworzyć. Wypracuje ją cały zespół zarządzający Szkołą na czele z dyrektorem Piotrem Girdwoyniem”.

Przeczytaj także:

Czy Szkoła będzie też uczyć przyszłych sędziów i prokuratorów odwagi, tego, że mają stosować prawo europejskie i, że ich decyzje i wyroki powinny być sprawiedliwe dla obywateli? Żurek: „To fundament dobrego sędziego i prokuratora. Do tego dodam apolityczność i odporność na różnego rodzaju presje. Sędzia musi być blisko społeczeństwa, ale musi być odporny na presję lokalnych środowisk, polityczną czy medialną. Jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba usprawnić w Szkole.

Musi być nowe otwarcie. Chcę zaprosić wszystkich młodych ludzi, którym na sercu jest praworządność i patrzą na te zawody z pasją, by do nas przychodzili. Mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie kształtować mądrych prawników, którzy później będą wykonywać zwód sędziego i prokuratora z oddaniem”.

Łysy mężczyzna w okularach na tel płaskorzeźby przedstawiającej grupę postaci
Nowy dyrektor KSSiP Piotr Girdwoyn. To na jego wniosek minister Bodnar powołał sędziego Żurka na wicedyrektora KSSiP. Fot. Jacek Marczewski/Agencja Wyborcza.pl.

Żurek wzorem, ale też ma spory dorobek zawodowy

Nominacja dla sędziego Waldemara Żurka na wicedyrektora KSSiP to docenienie jego postawy w obronie praworządności. Był jedną z najważniejszych osób w Polsce na tym polu. Władza PiS i jej nominaci w sądach próbowali go złamać na wiele sposobów.

Miał 23 dyscyplinarki i 3 bezpodstawne sprawy w Prokuraturze Krajowej. Został karnie przeniesiony do innego wydziału w sądzie i był szykanowany w pracy. Był też hejtowany w internecie, a Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro grzebał w jego prywatnych sprawach. I zaskarżał do nielegalnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych korzystne dla niego wyroki w sporach z byłą żoną.

W ostatnich miesiącach to wszystko, co miało złamać Żurka, zostało z niego zdjęte. Dyscyplinarki przejął nadzwyczajny rzecznik dyscyplinarny ministra sprawiedliwości w celu ich umorzenia. Sprawy w prokuraturze umorzono. Sędzia wrócił do pracy w macierzystym wydziale. Wrócił też na stanowisko rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wycofywane są też apelacje od korzystnych dla Żurka wyroków w sądach i jest pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu wobec sędziego, który miał go hejtować w internecie z anonimowego konta.

A teraz Waldemar Żurek został wicedyrektorem KSSiP. Ale ministerstwo nie daje mu nominacji za zasługi. Sędzia na tym stanowisku będzie wzorem dla przyszłych, młodych sędziów. Bo Żurek pokazał, że sędzia ma być odważny, etyczny i ma mieć kręgosłup, nawet za cenę licznych represji. To ważne kompetencje, które powinien mieć sędzia. Bo sędzią jest się też na trudne czasy. Ponadto Żurek ma też długie doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach.

Ministerstwo sprawiedliwości w komunikacie o nominacji na wicedyrektora KSSiP wylicza: „Sędzia Waldemar Żurek posiada specjalistyczne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę merytoryczną i jest zorientowany w specyfice zarówno pracy jak i potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Jako sędzia – początkowo szczebla rejonowego, a od 2005 roku okręgowego – specjalizujący się w prawie cywilnym, przez ponad 14 lat sprawował funkcję rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie. W przeszłości był również czasowo delegowany do KSSiP, gdzie wykonywał m.in. obowiązki sekretarza komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną.

W latach 2010-2018 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (dwóch kadencji), sprawując równocześnie funkcję rzecznika prasowego tego organu. Sędzia Waldemar Żurek jest również współautorem książki „Prawo spadkowe w zarysie” oraz poradnika dla dziennikarzy i rzeczników prasowych, a także autorem licznych artykułów prasowych dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości i członkiem Rady Naukowej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer”.

Ministerstwo podkreśla: „Od lat aktywnie działa prospołecznie – początkowo jako członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, a następnie jako wiceprezes i członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Zaangażowany był m.in. w takie projekty jak Tour de Konstytucja oraz Rządy Prawa Wspólna Sprawa, uczestniczył w szeregu spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz brał aktywny udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Sędzia Żurek posiada niezbędne dla pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora KSSiP ds. organizacyjnych doświadczenie organizacyjne i kierownicze, które zdobył, wykonując obowiązki w sądach, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, KSSiP, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w trakcie pełnienia (w ramach delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2002-2003) obowiązków głównego specjalisty w Departamencie Sądów Powszechnych i udziału w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego”.

Druga wicedyrektorka KSSIP powołana przez ministra Bodnara, sędzia Izabela Fountoukidis (stoi dokładnie w samym środku). Zdjęcie zrobione w KSSiP w 2017 roku podczas wizyty sędziów włoskich i z Tarnowa. Fot. KSSiP.

Za co będzie odpowiadać w KSSiP Żurek

Jako wicedyrektor KSSiP ds. organizacyjnych Żurek będzie kierował Biurem Dyrektora i sprawował stałe zastępstwo Dyrektora KSSiP. Odpowiedzialny będzie w szczególności za:

 • Wydawanie zarządzeń dotyczących kwestii technicznych, organizacyjnych lub incydentalnych, związanych z realizacją zadań Biura Dyrektora.
 • Sporządzanie planów, prognoz i analiz w zakresie zadań Biura.
 • Koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły.
 • Nadzorowanie organizacji uroczystości, konferencji i innych spotkań z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie związanym z działalnością Biura Dyrektora.
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, aplikację uzupełniającą sędziowską oraz nad realizacją czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie organizowania kontroli wewnętrznych.
 • Koordynowanie działań związanych z umieszczaniem na stronie internetowej informacji dotyczących Krajowej Szkoły.
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy zewnętrznych.
 • Zarządzanie i rozwój portalu szkoleniowego e-KSSiP.
 • Nadzór nad opracowywaniem sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły.
;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze