0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot. Kuba Atys / Age...

To ważne decyzje o zmianach kadrowych, na które czekało środowisko sędziów. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar podjął je w środę 29 maja 2024 roku. I tak wszczęto procedurę odwołania:

 • Prezeski Sądu Okręgowego w Białymstoku, neo-sędzi Ewy Kołodziej-Dubowskiej i wiceprezeski tego sądu Doroty Sosny, która jest delegowana do orzekania w tym sądzie przez resort Ziobry.

Prezeska Kołodziej-Dubowska to siostra członkini nielegalnej KRS Joanny Kołodziej-Michałowicz i żona byłego szefa prokuratury Okręgowej w Warszawie Mariusza Dubowskiego (nominata Zbigniewa Ziobry). Z kolei mężem szefowej neo-KRS jest neo-sędzia Andrzej Michałowicz, były prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, który obecnie ubiega się o nominację od neo-KRS do SN. Wszyscy zrobili kariery za władzy PiS.

Ponadto Ewa Kołodziej-Dubowska podpisała listy poparcia do neo-KRS dla swojej siostry i byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Apel o jej odwołanie i wiceprezeski wystosowali do ministra Bodnara białostoccy sędziowie.

 • Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku neo-sędziego Pawła Dzienisa i wiceprezesów Aliny Krejzy Aleksiejuk oraz Piotra Wypycha. O zmiany kadrowe w tym sądzie też apelowali białostoccy sędziowie. Dzieniś w 2021 roku dostał od neo-KRS nominację na neo-sędziego białostockiego sądu okręgowergo.
 • Prezeski Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Mirosławy Mironiuk. Jej odwołania też chcieli tamtejsi sędziowie.

Teraz decyzję o ich odwołaniu muszą zaopiniować kolegia sądów. Do czasu wydania przez nich opinii, wszyscy odwoływani zostali zawieszeni przez ministra.

Przeczytaj także:

W środę 29 maja 2024 roku minister Bodnar odwołał też z funkcji wicedyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Roberta Pelewicza. O jego odwołanie wnioskował powołany kilka dni temu przez Bodnara nowy dyrektor KSSiP Piotr Girdwoyń, który wygrał konkurs na to stanowisko. Dymisja Pelewicza to pierwsza decyzja kadrowa Girdwoynia. Kim jest Pelewicz piszemy w dalszej części tekstu.

Niezależnie od tego minister sprawiedliwości przeprowadza wymianę kadrową w sądach w Gorzowie Wielkopolskim. Powołał właśnie nowego prezesa tamtejszego sądu okręgowego Kamila Jarockiego, którego jako jednego z dwóch kandydatów wskazało Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego. Jarocki za władzy PiS angażował się w obronę praworządności. Był jednym z pierwszych w Polsce sędziów ściganych przez rzeczników dyscyplinarnych Ziobry. Bo zadał pytania prejudycjalne do TSUE ws. zmian wprowadzanych w sądownicwie przez resort Ziobry.

Na nowego prezesa czeka jeszcze gorzowski sąd rejonowy, którym kierował odwołany już prezes Jarosław Dudzicz, były członek neo-KRS. Zgromadzenie na jego następcę wskazało trzech kandydatów. To sędzia Olimpia Barańska-Małuszek, która angażowała się w obronę praworządności i miała z tego powodu wytaczane postępowania dyscyplinarne w czasie władzy PiS.

Jej kontr kandydatką jest sędzia Anna Szulc, która też w ostatnich latach angażowała się w obronę praworządności. Obie sędzie dostały takie same poparcie od gorzowskich sędziów. Trzeci kandydat dostał mniejsze poparcie i startuje w konkursie o awans przed neo-KRS. Nowego prezesa będzie też miał Sąd Rejonowy w Sulęcinie.

Na dokończenie zmian kadrowych czeka też ważny Sąd Apelacyjny w Warszawie, którym rządził wcześniej Piotr Schab. Jest tu już nowa prezeska Dorota Markiewicz i wiceprezeska Dorota Tyrała. W najbliższym czasie mają być powołani kolejni nowi wiceprezesi. Bo minister Bodnar odwołał już dwie byle zastępczynie Schaba.

Z kolei trzeci były zastępca Schaba, neo-sędzia Arkadiusz Ziarko sam złożył rezygnację. Ziarko pomagał ministrowi w okresie przejściowym, gdy Schab okupował gabinet prezesa sądu.

Ponadto minister czeka jeszcze na zakończenie procedur odwołania nominatów resortu w kilku sądach. Potrzebne są tu opinie kolegiów danych sądów, w których zasiadają inni prezesi sądów. I tak opinie tych kolegiów są potrzebne do odwołania:

 • Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, neo-sędziego Waldemara Kroka i wiceprezesa, neo-sędziego Grzegorza Plisia.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasza Berezowskiego i wiceprezesa Wojciecha Dudka.
 • Prezeski Sądu Rejonowego w Dębicy Katarzyny Radzik.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Bartłomieja Szkudlarka.

Za to jest już zgoda Kolegium na odwołanie prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu Krzysztofa Dąbkiewicza i minister w każdej chwili może go odwołać.

Sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpia Barańska-Małuszek. Teraz jest kandydatką na prezesa tego sądu. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kim jest odwołany dyrektor KSSiP Pelewicz

Odwołany wicedyrektor KSSiP Robert Pelewicz w PRL-u był zarejestrowany przez SB jako Tajny Współpracownik „Maciek”. Jak ujawniliśmy w OKO.press, bezpieka zmusiła go do podpisania zobowiązania o współpracy szantażem, po tym, jak został on zatrzymany.

Na I roku studiów w Rzeszowie, w akademiku, wdał się wraz z kolegą w awanturę. Był pod wpływem alkoholu. W wolnej Polsce sąd lustracyjny po długim procesie w końcu uznał, że Pelewicz, choć podjął w połowie lat 80. współpracę z SB jako TW „Maciek”, to nie była ona tajna (Pelewicz mówił o niej znajomym) oraz nikomu nie zaszkodził.

Pelewicz napisał SB tylko jedną charakterystykę koleżanki z zespołu ludowego, w którym tańczył oraz opisał jeden wyjazd zespołu za granicę. Sąd lustracyjny uznał, że podał on jednak bardzo ogólne informacje. W trakcie procesu lustracyjnego nie udało się ustalić z pewnością, czy Pelewicz był też autorem jeszcze kilku innych ogólnych informacji (sędzia temu zaprzeczał), czy też sfałszował te informacje oficer SB.

Nie wykluczano preparowania raportów i wkładania w usta Pelewicza informacji pozyskanych z innych źródeł, bo Pelewicz unikał kontaktów z SB. Pelewicz po dwóch latach sam zrezygnował ze współpracy.

Po upadku PRL-u Pelewicz w 1995 roku został sędzią Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a w 2007 roku sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Za rządu PO-PSL był pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości ds. migracji ksiąg wieczystych (były one wtedy digitalizowane). W latach 2010-2016 był prezesem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

W 2018 roku kandydował do neo-KRS, ale PiS w Sejmie go nie wybrał. Mogła mu właśnie zaszkodzić współpraca z SB. Pelewicz za to chętnie dawał poparcie innym kandydatom do tego nielegalnego organu. A w 2022 roku neo-KRS dał mu nominację na neo-sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w którym orzeka na delegacji.

Za patrona Pelewicza jest uważany prokurator stanu wojennego, obecnie sędzia TK Przyłębskiej z rekomendacji PiS Stanisław Piotrowicz. W 2023 roku „Gazeta Wyborcza” ujawniła sprawę egzaminu na aplikację sędziowską córki Piotrowicza. „Wyborcza” napisała, że w 2006 roku jeden z sędziów z Podkarpacia miał być nakłaniany do ustawienia egzaminu.

Nakłaniać miał Piotrowicz, który był wówczas senatorem z ramienia PiS. Spotkanie miało się odbyć w domu Roberta Pelewicza.

Sędzia odmówił jednak Piotrowiczowi.

Pytany przez „Gazetę Wyborczą” Pelewicz nie pamiętał takiego spotkania. W imieniu Piotrowicza na pytania „Wyborczej” odpowiedział TK, który uznał, że nie jest to prawda. Zdarzenie potwierdził jednak inny sędzia, który z tego powodu ustąpił z komisji egzaminacyjnej. Córka Piotrowicza nie zdała egzaminu. Za władzy PiS została prokuratorką i trafiła do Prokuratury Krajowej.

Stanisław Piotrowicz
Prokurator stanu wojennego Stanisław Piotrowicz, obecnie sędzia TK Przyłębskiej Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl.

Kogo już odwołał minister Bodnar

Do tej pory minister Bodnar odwołał 26 prezesów sądów i ich zastępców:

 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, neosędziego Mateusza Bartoszka i wiceprezesów, neosędziego Przemysława Radzika i neosędzię Sylwię Dembską.
 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, neosędziego Zygmunta Drożdżejkę i wiceprezeskę, neosędzię Katarzynę Wysokińską-Walenciak.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, neosędziego Pawła Stępnia.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, neosędziego Daniela Jurkiewicza i wiceprezesa Michała Inglota.
 • Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neosędziego Piotra Schaba. Początkowo nie przyjął on do wiadomości decyzji Bodnara. Ostatecznie jednak 22 marca 2024 opuścił gabinet prezesa. Niedawno minister Bodnar odwołał też wiceprezeski tego sądu, neosędzie Edytę Dzielińską i Agnieszkę Stachniak-Rogalską.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, neosędziego Michała Lasotę i jego zastępców, neosędziów Tomasza Kosakowskiego i Marcina Czapskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego i jego zastępców, neosędziów Tomasza Koszewskiego i Adama Jaroczyńskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu, neosędziego Tomasza Turkowskiego.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, neosędziego Bartłomieja Migdę i jego zastępców: neosędziego Michała Puzę, członkinię neo-KRS Irenę Bochniak i neosędziego Piotra Kowalskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty, neosędziego Macieja Pragłowskiego i wiceprezesa tego sądu, neosędziego Łukasza Felisiaka.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, neosędziego Marcina Cichońskiego.
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, neosędziego Piotra Skrzyszowskiego.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Myślenicach, neosędzię Małgorzatę Święch.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Wieliczce Ewę Motyczyńską-Pałys.
 • Prezeskę Sądu Apelacyjnego w Katowicach Katarzynę Frydrych, byłą wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS.
 • Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, neosędziego Michała Bukiewicza i wiceprezeską Kingę Kubuj.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce Jarosława Teklińskiego.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach neosędziego Patryka Poniatowskiego i wiceprezesa neosędziego Wojciecha Głowackiego.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Gliwicach Joannę Zachorowską i dwie wiceprezeski tego sądu, neosędzię Annę Jaworską-Wieloch (wcześniej była asesorem) i Barbarę Klepacz.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Ewę Żarkiewicz-Marek i wiceprezesa Adriana Klanka.
 • Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku Bartłomieja Witka i wiceprezesów neosędziego Pawła Stępnia i neosędzię Ewę Janik.
 • Wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Marka Jaskulskiego, członka neo-KRS.
 • Prezeskę Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Annę Kuśnierz-Milczarek i wiceprezeskę tego sądu, neosędzię Kingę Wochnę.
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Jarosława Dudzicza i wiceprezeskę Dorotę Bobrowicz.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Elblągu, neosędzię Agnieszkę Walkowiak.
 • Prezeskę Sądu Rejonowego w Sulęcinie Ewę Kuś-Wasilewską.

W trakcie procedury odwołania są prezesi i wiceprezesi Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz w Białymstoku. Ponadto kierownictwo Sądów Rejonowych w Rzeszowie, Toruniu, Dębicy, Białymstoku, Bielsku Podlaskim i w Piotrkowie Trybunalskim.

Odwołany już prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neo-sędzia Piotr Schab (siedzi po lewej) i odwołany prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, neo-sędzia Michał Lasota. Obaj nadal są rzecznikami dyscyplinarnymi ministra Ziobry. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kto sam zrezygnował

Kolejni prezesi i wiceprezesi sądów sami zrezygnowali. Ustępują pod presją środowiska sędziów. Zrobili tak wcześniej prezesi i wiceprezesi 11 sądów. To:

 • Prezes Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda Michał Tasarek.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, neosędzia Piotr Boguszewski.
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu, neosędzia Anna Długajczyk.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie, neosędzia Robert Sobczak.
 • Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, neosędzia Jerzy Daniluk i wiceprezes, neosędzia Piotr Czerski.
 • Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, neosędzia Jacek Bryl i wiceprezeska, neosędzia Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz.
 • Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Przemysław Chrzanowski.
 • Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach Marcin Kulikowski.
 • Prezes Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Tomasz Sroka i wiceprezes Sylwester Ksiądz.
 • Wiceprezeska Sądu Okręgowego w Kielcach, neosędzia Monika Wrona.
 • Wiceprezeska Sądu Okręgowego w Gliwicach Gabriela Sobczyk.

Do tej pory minister Adam Bodnar odmowę na odwołanie kierownictwa dostał w sądach okręgowych w Bielsku-Białej i w Sosnowcu. Kolegia nie zgodziły się też na dymisje prezesów sądów rejonowych w Bartoszycach, Kętrzynie, Miechowie, Chrzanowie, Olkuszu, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej i wiceprezeski z Myślenic.

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze