Ziobry polowanie z nagonką. Izba Dyscyplinarna bierze się za niepokornych sędziów: Morawiec i Tuleyę
Morawiec Tuleya

Ziobry polowanie z nagonką. Izba Dyscyplinarna bierze się za niepokornych sędziów: Morawiec i Tuleyę