0:00
0:00

0:00

Zamówiona przez rząd PiS kampania "Sprawiedliwe sądy" promuje "reformę" wymiaru sprawiedliwości nie tylko na billboardach i w spotach telewizyjnych, ale i na stronie internetowej dostępnej pod adresami takjakbylo.pl oraz sprawiedliwesady.pl. Jest ona pełna przekłamań, mających przekonać do ustaw PiS o ustroju sądów powszechnych (która już weszła w życie), o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym (zawetowanych) oraz oczernić sędziów.

W imieniu rządu PiS kampanię "Sprawiedliwe sądy" zorganizowała Polska Fundacja Narodowa finansowana przez spółki Skarbu Państwa i zatrudniająca spółkę założoną przez byłych pracowników kancelarii premier Beaty Szydło. Cała kampania miała kosztować 10 lub nawet 19 mln zł (członkowie zarządu PFN zmieniali zdanie w tej kwestii).

Sprawę kampanii "Sprawiedliwe sądy" (nazywanej przez opozycję "aferą billboardową") opisaliśmy szczegółowo w tekstach:

Krajowa Rada Sądownictwa przygotowała odpowiedź na 49 manipulacji z propagandowej strony. Jako że na łamach OKO.press wielokrotnie pisaliśmy o fałszach dotyczących zmian prawnych, z obszernego zestawienia KRS wybraliśmy fragmenty dotyczące pojedynczych przypadków sędziów łamiących prawo lub dobre obyczaje.

Poniżej zamieszczamy komunikat Rady:

KRS: te zmiany nie uzdrowią sądownictwa

Autorzy kampanii zebrali doniesienia prasy (często brukowców) z wielu lat i wymieszali je z fragmentami komunikatów prasowych Ministerstwa Sprawiedliwości z 2017 r. i innymi hasłami propagandowymi. Tym samym chcą wzbudzić w obywatelach niechęć do sądów i sędziów, sugerując, że w sądach obecnie jest tak źle, że tylko propozycje Ministra mogą to naprawić. Jednak hasła tej kampanii już na pierwszy rzut oka obnażają prawdę: w tej „reformie" nie chodzi o poprawę pozycji obywatela w sądach, ale o wzmocnienie pozycji Ministra Sprawiedliwości. Te zmiany nie uzdrowią sądownictwa, bo nie poprzedza ich trafna diagnoza problemów sądownictwa.

Obywatele nadal będą narażeni na długie oczekiwanie na rozprawę, skoro Minister nie organizuje naboru na blisko 800 wolnych stanowisk sędziowskich. Obywatele nadal będą gubili się w skomplikowanej procedurze, bo Minister, zamiast uprościć procedury sądowe, wymienia prezesów sądów, którzy nie mają żadnej możliwości pomocy obywatelom w ich sprawach sądowych. Minister nie rozwiązuje problemu kilkumiesięcznych, a nawet kilkuletnich terminów oczekiwania na opinię biegłego ani nie myśli o przyspieszeniu doręczeń pism sądowych. Podporządkowanie sądów Ministrowi Sprawiedliwości nie naprawi problemów sądownictwa.

Ta tabela ma służyć odkłamywaniu czarnego PR-u, na który wydano miliony złotych z majątku państwowych spółek. My nie wydaliśmy na to ani złotówki.

Źli sędziowie

Sprawiedliwesady.pl:

 • Rekordowa sprawa zaczęła się w roku 1977 i nadal czeka na finał. Prawdopodobnie najdłuższe postępowanie sądowe w Polsce prowadzone jest od 17 marca 1977 roku przed Sądem Rejonowym.

KRS: Statystycznie sprawy sądowe w Polsce trwają około 4 miesiące – zawsze znajdzie się sprawa, która trwa dłużej.

Dlaczego ta sprawa trwa tyle lat? Czy dlatego, że prezesa sądu powołał inny człowiek niż Minister Ziobro? Czy dlatego, że członków KRS wybierali sędziowie, a nie parlament? NIE, dlatego, że parlament stworzył taką procedurę sądową i chaotycznie zmienia przepisy. Nawet śmierć uczestnika procesu (strony), przedłuża postępowanie sądowe o wiele lat, bo czasami trudno ustalić spadkobiercę. W latach 90. sądy były dramatycznie niedoinwestowane, a sędziowie musieli kupować sobie papier za własne pieniądze, żeby obywatelowi wydrukować wyrok. Parlament i rząd do dzisiaj nie rozwiązali problemu liczby spraw, które trafiają do sądów, a każda nowa ustawa generuje nowe spory sądowe np. ustawa o obrocie ziemią, czy ustawa o lasach. Za przewlekłość wciąż obwiniani są sędziowie, a nie organizatorzy ich pracy. Każdy sędzia chciałby kończyć rozprawę np. po 1 czy 2, a nie po 12 posiedzeniach i nie musieć, co kilka miesięcy, czytać od nowa kilka czy kilkanaście tomów akt. Do sądów wpływa już rocznie około 17 mln spraw, a i tak według unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości zajmujemy 12-13 miejsce w Europie pod względem szybkości rozstrzygania spraw sądowych.

Sprawiedliwesady.pl:

 • Sąsiedzki spór o czerwony kubełek wart 10 zł sąd rozpatrywał półtora roku. Powołał nawet biegłych, których ekspertyzy kosztowały kilkukrotnie więcej od wartości sporu.

KRS: Sędziowie od lat chcą ograniczenia spraw, którymi powinny zajmować się sądy. O tym decyduje parlament, który jest w tej sprawie bezczynny. Z roku na rok rośnie liczba spraw sądowych.

Ale co robi Minister? Minister odwołuje prezesów i chce obsadzić Krajową Radę Sądownictwa swoimi ludźmi.

Wystarczy, żeby Minister wykonał jeden krok, postulowany przez sędziów od lat i ograniczył właściwość sądów, a „drobne sprawy” przekazał do rozpoznania np. sędziom pokoju. W niektórych krajach drobne sprawy w ogóle nie mogą trafić do sądu, który ma przez to więcej czasu na rozpoznanie poważnych sporów. W innych państwach działa rozbudowany system mediacji – u nas ludzie wolą oddać sprawę sądowi do rozstrzygnięcia, niż zawrzeć ugodę przed mediatorem. Państwo nie wspiera mediacji.

Sprawiedliwesady.pl:

 • Urząd Skarbowy w Zielonej Górze stwierdził, że lokalne przedsiębiorstwo zawyżyło o 152 tys. zł zwrot VAT. Firma wniosła odwołanie. Sprawa wielokrotnie trafiała do sądów, bo wcześniejsze orzeczenia były uchylane. Proces ciągnął się przez 15 lat. Fiskus wydał jeszcze sześć podobnych decyzji wobec tego przedsiębiorstwa. Łączna wartość nałożonych domiarów podatkowych sięgnęła 20 mln zł. Firma tego nie udźwignęła, choć 5 spraw wygrała. Dopiero po półtorej dekady przedsiębiorca odzyskał stracone pieniądze wraz z odsetkami.

KRS: Urząd Skarbowy pobiera od podatnika pieniądze, które nie należą się fiskusowi? Trzeba zatem odwołać Ministra Finansów – to jemu podlegają urzędy skarbowe. Wystarczy, aby administracja rządowa (w tym urzędy skarbowe) w tym przypadku nie naruszała prawa. Wtedy żaden podatnik nie będzie musiał dochodzić sprawiedliwości podatkowej w sądach. W takich przypadkach wiele zależy czasem od uporu organów, które nie chcą przyznać się do błędu. Płacić za to musimy wszyscy.

Poza tym ta sprawa należy do sądu administracyjnego, którego nie dotyczy tzw. reforma Ministra Ziobry.

Sprawiedliwesady.pl:

 • Sędzia łódzkiego Sądu Okręgowego w stanie spoczynku 18 września 2016 roku została złapana przez ochroniarzy jednego ze sklepów na kradzieży spodni za 129,99 złotych. Przybyli na miejsce policjanci chcieli ukarać ją mandatem w wysokości 200 zł, ale sędzia zasłoniła się immunitetem.

KRS: Ta sędzia została przeniesiona w stan spoczynku ze względu na ciężką chorobę niesomatyczną, która uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie i od 12 lat nie orzeka. To bardzo trudna sytuacja życiowa.

Czy sędzia powołała się na immunitet? Zapewne ją wylegitymowano i okazało się, że jest sędzią w stanie spoczynku. Prawo nie pozwala, aby sędzia sam zrzekł się immunitetu. Nikt się niczym nie zasłania – jak widać, o takich sprawach mówi się głośno i żaden policjant nie boi się interweniować.

Sprawiedliwesady.pl:

 • Sędzia z trzyletnim stażem sędziowskim w wieku 37 lat cieszy się emeryturą, na którą większość Polaków nie może liczyć po przepracowaniu całego życia. W stan spoczynku odesłali ją koledzy z zawodu.

KRS: To nie jest „emerytura” tylko „renta”, bo sędzia została przeniesiona w stan spoczynku ze względu na chorobę uniemożliwiającą wykonywanie obowiązków sędziego. Jej stan zdrowia został sprawdzony przez biegłego, który stwierdził niezdolność do pracy.

Przepisy pozwalają na powrót sędziego do orzekania, kiedy jej stan zdrowia na to pozwoli. Czy naprawdę chcesz, aby Twoją sprawę w sądzie prowadził sędzia, który nie powinien tego robić ze względu na orzeczenie lekarza-psychiatry zabraniające wykonywanie tej pracy?

Sprawieliwesady.pl:

 • W marcu 2016 roku wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Przedstawiono mu zarzut, że długotrwale i uporczywie nękał podległe mu pracownice.

KRS: Jest postępowanie dyscyplinarne? Czyli system działa. To, że takie przypadki są ujawniane świadczy o tym, że sędzia nie jest nietykalny. Organy, które mają się zajmować takimi sprawami działają od lat, a sądy usuwają takich sędziów z zawodu. Niestety w każdym zakładzie pracy i zawodzie takie przypadki mogą się zdarzyć. Ważne, by publicznie wyjaśnić, jak było naprawdę i ukarać winnych.

Sprawidliwesady.pl:

 • Znany profesor prawa, dziekan na Uniwersytecie Wrocławskim przegrał konkurs na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z synem sędziego TK.

KRS: Proponujemy sprawdzić, którego z tych dwóch kandydatów poparł poseł, wybrany z listy PiS (podpowiedź: Krystyna Pawłowicz). Kandydaci zostali wysłuchani przez zespół opiniujący, którego decyzja była jednogłośna. Kandydat, który wygrał miał wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę. Postępowanie przed KRS jest jawne – każdy może uzyskać informacje na ten temat. Tak się czasem zdarza, że wieloletni praktyk jest lepszym kandydatem na sędziego niż profesor prawa.

Nikt nie zaskarżył tej uchwały Rady, choć jest taka możliwość, więc wszystkie procedury zostały spełnione i najwyraźniej najlepszy kandydat został wybrany uczciwie i zgodnie z prawem.

SPrawiedliwesady.pl:

 • Sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu został złapany, gdy prowadził auto pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wskazało 2,47 promila.

Dziękujemy Policji za prawidłową reakcję. W każdej grupie zawodowej są osoby, które popełniają błędy, także wśród sędziów. SN usuwa z zawodu sędziów, którym udowodniono prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Czy z parlamentarzystami jest tak samo? Zobaczmy:

Pytanie, czy ci posłowie nadal są w Sejmie? Bo pijany sędzia, który przyszedłby do sądu, zostałby wyrzucony z zawodu.

Sprawiedliwesady.pl:

 • Sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku wydawała zaskakująco korzystne decyzje dla klientów jednego z lokalnych adwokatów. W trakcie śledztwa CBŚ dzięki podsłuchom zamontowanym w telefonie adwokata okazało się, że jest on w intymnym związku z Panią Sędzią.

KRS: Sędzia, o której mowa, miała postępowanie dyscyplinarne. Czyli system działa bez „niezbędnej” pseudoreformy. Czasem przestępcy stosują metody „na agenta Tomka”, jednak nawet wtedy kara spotyka sędziego. Tylko w systemach totalitarnych „nie było” niewłaściwych sędziów i prokuratorów.

Sprawiedliwesady.pl:

 • W 1996 w Szczecinie dokonano wyjątkowo okrutnego morderstwa starszej kobiety. Otrzymała ona od napastnika 23 ciosy tłuczkiem do mięsa w głowę. Sąd Apelacyjny czterokrotnie nakazywał ponowne rozpatrzenie sprawy. Prawomocny wyrok zapadł dopiero w 2012 roku. Oskarżona została skazana na 8 lat pozbawienia wolności.

KRS: A wystarczyło, żeby prokuratura odpowiednio opracowała sprawę i akt oskarżenia w postępowaniu przygotowawczym. Poważne sprawy kryminalne niestety toczą się bardzo długo, a wiele zależy od tego czy prokurator prawidłowo wykonał swoją pracę zanim sprawa trafiła do sądu. Bolączką sądów są długie okresy oczekiwania na opinie biegłych – oczekujemy od wielu lat na zmiany w tym zakresie, ale Ministerstwo nic nie robi w tym celu. Długotrwale oczekiwanie na opinię biegłego to jedna z bolączek sądownictwa, ale sędzia nie ma na to żadnego wpływu.

Sprawiedliwesady.pl:

 • W latach 2011-2015 do sądów dyscyplinarnych dla sędziów trafiło 310 wniosków, a z urzędu złożono tylko 11.

KRS: 310 wniosków przez 4 lata na blisko 10 000 sędziów, którzy każdego dnia podejmują setki tysięcy decyzji procesowych?! Dziękujemy za miłe słowa – to bardzo dobry wynik, ale chcemy, aby było lepiej.

;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze