0:00
0:00

0:00

„W związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa oczekujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony lub odwołany. Wymaga to podjęcia pilnych prac nad zmianą zasad rekrutacji do szkół średnich.

Uważamy równocześnie, że może okazać się konieczna zmiana terminów egzaminów maturalnych i opracowanie wspólnie z uczelniami wyższymi nowego terminarza rekrutacji” - piszą 22 edukacyjne i prawoczłowiecze organizacje społeczne w apelu do premiera Morawieckiego i ministra edukacji Piontkowskiego (cały apel - poniżej; organizacje i instytucje edukacyjne mogą go podpisywać i zgłaszać uwagi tutaj).

Apel, który powstał z inicjatywy ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, ujmuje się też za uczniami uboższymi, których edukacja zdalna dyskryminuje dodatkowo.

Dodatkowo, bo zwiększenie nierówności edukacyjnych nastąpiło w wyniku dwóch zasadniczych elementów „reformy edukacji” rządów PiS:

 • likwidacja gimnazjów oznacza skrócenie edukacji ogólnej do ośmiu lat i przyspieszenie selekcji do „lepszych” i „gorszych” szkół. Każdy rok wspólnej i obowiązkowej dla wszystkich nauki działa na rzecz zmniejszenia różnic, czego spektakularnym dowodem był ogromny postęp polskich 15-latków w międzynarodowych badaniach PISA - głównie dzięki zmniejszeniu odsetka odpowiedzi najsłabszych. U dzieci z terenów wiejskich przejście po szóstej klasie do gimnazjum w pobliskim mieście stymulowało rozwój;
 • opóźnienie wieku szkolnego do siedmiu lat, oznacza, że później zaczyna się proces wyrównywania poziomu wiedzy i umiejętności, jakie daje nauka szkolna.

Apel kładzie nacisk na ograniczenia realizacji - rozdętej do ogromnych rozmiarów - podstawy programowej, czyli ogromnego spisu wiadomości i umiejętności, które uczeń musi opanować. Organizacje zwracają uwagę na absurd: rozporządzenie ministerialne jednocześnie wymaga realizowania podstawy programowej i zaleca zmniejszenie liczby zajęć.

Dzisiejsza (2 kwietnia) wpadka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która jako próbną (nieobowiązkową) maturę w 2020 roku rozesłała uczennicom i uczniom... prawdziwą maturę z 2015 roku (z czasów przed rządami PiS), jest kolejnym dowodem, że system zdalnego nauczania i egzaminowania działa w stopniu ograniczonym, a momentami nie działa wcale.

Przeczytaj także:

Apel do premiera i ministra edukacji o podjęcie natychmiastowych działań: Najgorsza jest niepewność

„Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

Formułując nasze postulaty kierujemy się tym, co we wszystkich działaniach z obszaru edukacji i pracy z dziećmi, powinno być celem nadrzędnym – dobrem dziecka.

1) Oczekujemy od rządzących rozpoczęcia działań, których efektem będzie zmniejszenie nierówności edukacyjnych. Nierówności te ujawniły się tuż po wprowadzeniu regulacji, dotyczących zdalnego nauczania. Część z uczniów nie ma w domu nie tylko sprzętu i szybkiego internetu, ale także kompetencji społecznych i poznawczych do zdalnej pracy. Działania mające na celu doposażenie uczennic i uczniów w sprzęt muszą być sprzężone z działaniami wspierającymi nauczycieli i samych uczniów.

2) W obecnej sytuacji jednym z sensownych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązkowych treści programowych i sformułowanie jasnych wytycznych, wskazujących które elementy podstawy programowej należy realizować. Obecnie mamy brak jasności w komunikatach resortu edukacji.

Jednocześnie rozporządzeniem nakłada się na nauczycieli obowiązek realizacji podstawy i w tym samym czasie namawia do ograniczania liczby zajęć. To wprowadza zamieszanie, które dotyka wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców.

3) Oczekujemy także sformułowania jasnych wytycznych dla nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, a także zapewnienia im realnej pomocy, uwzględniającej specyfikę ich pracy.

4) W związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa oczekujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony lub odwołany.

Wymaga to podjęcia pilnych prac nad zmianą zasad rekrutacji do szkół średnich. Uważamy równocześnie, że może okazać się konieczna zmiana terminów egzaminów maturalnych i opracowanie wspólnie z uczelniami wyższymi nowego terminarza rekrutacji.

Ufamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje plan działania na taką ewentualność. W sprawie egzaminu ósmoklasisty i matury konieczne są pilne decyzja i informacja. W tej sytuacji najgorsza dla wszystkich jest niepewność.

5) Ponieważ część rodzin z trudnością radzi sobie z łączeniem zadań opiekuńczych z wykonywaniem własnej pracy zdalnej oraz wspieraniem uczniów w uczeniu się online, proponujemy, by resort edukacji uruchomił telefon zaufania, gdzie specjaliści będą służyć wsparciem dla dzieci i rodziców.

6) Oczekujemy, że po ustąpieniu pandemii resort edukacji zaproponuje uczniom systemową pomoc psychologiczno–pedagogiczną. Obecnie część uczniów jest od tej opieki odcięta. Liczba osób, które będą takiej pomocy wymagać, z pewnością jednak wzrośnie.

Apelujemy również, by resort edukacji korzystał z dotychczasowych dobrych praktyk nauki zdalnej i edukacji domowej instytucji, osób i organizacji, które od kilku lat się tym zajmują. Liczymy na to, że nasze postulaty spotkają się nie tylko ze zrozumieniem, ale także, że będą one stanowiły pomoc w kształtowaniu polityki resortu edukacji, realizowanej w czasie pandemii.

Inicjatorzy apelu pozostają do dyspozycji ministra, w gotowości do pracy na rzecz lepszej edukacji w czasie pandemii i po jej ustąpieniu".

Organizacje, które podpisały apel:

 • Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”
 • Fundacja “Edu Tank”
 • Ruch Społeczny „Obywatele dla edukacji”
 • Fundacja “Pole Dialogu”
 • Centrum Praw Kobiet
 • Społeczny Monitor Edukacji
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Fundacja e-Państwo
 • Fundacja Feminoteka
 • Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
 • Fundacja Panoptykon
 • Fundacja Szkoła z Klasą
 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia
 • Inicjatywa “Protest z Wykrzyknikiem”
 • Fundacja “Rodzice Mają Głos”
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy “Think”
;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze