Aż 78 sędziów Sądu Najwyższego broni karnie zsyłanych prokuratorów i represjonowanych sędziów
pikieta przed Sądem Najwyższym
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Aż 78 sędziów Sądu Najwyższego broni karnie zsyłanych prokuratorów i represjonowanych sędziów