0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar w poniedziałek 18 grudnia 2023 roku cofnął nominacje dla sześciu prezesów sądów, nominowanych niejako na zapas przez ustępującego ministra Zbigniewa Ziobrę. Zostali oni powołani jeszcze przed upływem kadencji poprzednich prezesów i nie zdążyli objąć stanowisk. Czyli Bodnar nie odwoływał ich w trakcie kadencji.

Bodnar powołania cofnął dla:

  • Jacka Szredera, który miał zostać prezesem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
  • Stanisława Olchowego, który miał zostać prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu,
  • Bartosza Kamieniaka, który miał być prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie,
  • Pawła Siwka, który miał objąć funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
  • Anny Gąsior-Majchrowskiej, która miała zostać prezeską Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Wojciecha Karwata, który miał zostać prezesem Sądu Rejonowego w Radomiu.

Wszyscy mają powiązania z ustępującą władzą Ziobry w sądach. Kim są, piszemy w dalszej części tekstu. Sędziowie w całej Polsce oczekują jednak dymisji już urzędujących prezesów, nominatów ministra Ziobry. Apele do Bodnara w tej sprawie sędziowie wystosowali wobec prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, neo-sędziego Zygmunta Drożdżejki, prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Mateusza Bartoszka oraz jego zastępcy Przemysława Radzika, który ściga sędziów jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego (obaj są neo-sędziami). W tej sprawie nielegalna neo-KRS postraszyła poznańskich sędziów, że złoży przeciwko nim zawiadomienie do prokuratury.

Przeczytaj także:

Teraz apel o szybkie odwołanie nominata Ziobry wystosowało do ministra Bodnara 62 sędziów okręgu olsztyńskiego. Chcą odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i członka nielegalnej neo-KRS Macieja Nawackiego, który lekceważył orzeczenia ws. sędziego Juszczyszyna. Chcą też odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie i znanego ze ścigania niezależnych sędziów zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty.

Sędziowie piszą w apelu do Bodnara, że „dalsze pełnienie przez nich tych funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Swoim postępowaniem w sposób jaskrawy i gorszący sprzeniewierzyli się ślubowaniu sędziowskiemu”. Cały apel z podpisami sędziów publikujemy w dalszej części tekstu.

Z kolei krakowska Iustitia apeluje do nowego ministra o odwołanie wszystkich prezesów i wiceprezesów krakowskich sądów rejonowych oraz okręgowego i apelacyjnego. Apeluje też o szybkie zmiany m.in. w neo-KRS, TK, SN i w sądach. Ich uchwały również publikujemy w dalszej części tekstu.

W poniedziałek 18 grudnia minister Bodnar spotkał się z organizacjami prawniczymi, które broniły praworządności. To nowość w resorcie sprawiedliwości. Bodnar otwiera się na dialog i współpracę. Chce konsultować projekty ustaw i w ten sposób zmieniać wymiar sprawiedliwości. Nowy minister dostał też wsparcie od największego stowarzyszenia sędziów Iustitia, które zadeklarowało wsparcie przy naprawie sądów.

Na poniedziałkowym spotkaniu Bodnar zapowiedział, że w styczniu 2024 roku będą gotowe projekty nowych ustaw o KRS, TK, sądach powszechnych, czy SN. Zapowiedział powołanie komisji kodyfikacyjnych prawa karnego, rodzinnego i cywilnego oraz rozpoczęcie reformy instytucji biegłych sądowych. Będzie też dalsza informatyzacja sądów.

To nie koniec. Rządowe Centrum Legislacji zaczęło publikować w Dzienniku Ustaw decyzje TK Przyłębskiej ze specjalną adnotacją. Chodzi o decyzje wydane z udziałem dublerów. W adnotacji jest informacja, że zgodnie z wyrokiem ETPCz ws. Xero Flor z 2021 roku, taki wyrok został wydany w wadliwym składzie.

Prezes Sądu Rejonowego w Olszynie i członek nielegalnej neo-KRS Maciej Nawacki. Stoi po lewej. Sędziowie z Olsztyna apelują do ministra sprawiedliwości o jego szybkie odwołanie z funkcji prezesa sądu. Obok niego w środku stoi jego obrońca, członek nielegalnej Izby Dyscyplinarnej Konrad Wytrykowski. Zaś po prawej były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który wstąpił do sprawy jako organizacja społeczna. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kim są cofnięci przez Bodnara prezesi „last minute”

Odwołani sędziowie, którzy z nominacji Ziobry nie zdążyli objąć stanowisk prezesów sądów, wcześniej współpracowali z ustępującą władzą.

Bartosz Kamieniak, który miał zostać prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie, jest neo-sędzią w tym sądzie. Awans dostał od nielegalnej KRS. Jest też zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Powołał go na to stanowisko główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab, znany ze ścigania sędziów.

Kamieniak zasłynął tym, że zrobił dyscyplinarkę sędziemu Dariuszowi Mazurowi z Sądu Okręgowego w Krakowie, członkowi zarządu stowarzyszenia sędziów Themis. Ściga go za krytyczne wypowiedzi wobec Małgorzaty Manowskiej, neo-sędzi na stanowisku I prezesa SN. W sprawie trwa już proces przed sądem dyscyplinarnym w Rzeszowie. Sędziego Mazura bronią sędziowie z całej Polski i z zagranicy. Za kilka dni Mazur ma zostać powołany na wiceministra sprawiedliwości od sądów.

Sędziowie w całej Polsce znają też Annę Gąsior-Majchrowską, która miała być prezeską Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Jest ona zastępczynią rzecznika dyscyplinarnego przy tym sądzie i zasłynęła zrobieniem bezpodstawnych dyscyplinarek piotrkowskim sędziom. Ściga ich za podpisanie apelu do OBWE o objęcie monitoringiem prezydenckich wyborów kopertowych w 2020 roku.

Gąsior-Majchrowska podpisała też listę poparcia do neo-KRS dla Łukasza Piebiaka. W 2019 roku neo-KRS dała jej nominację na neo-sędziego sądu okręgowego.

Stanisław Olchowy, który miał zostać prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu, w 2018 roku bezskutecznie kandydował do nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. Potem był prezesem Sądu Rejonowego w Radomiu, został też zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy radomskim sądzie okręgowym, którego jest również sędzią. Przeciwko powołaniu go na prezesa tego ostatniego sądu protestowali radomscy sędziowie. Zaś Wojciech Karwat, który miał zostać prezesem Sądu Rejonowego w Radomiu, jest wiceprezesem tego sądu.

Paweł Siwek, niedoszły prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, to neo-sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Podpisał listę poparcia do neo-KRS dla Dariusza Drajewicza. Na stanowisku prezesa miał zastąpić Dariusza Klisia, któremu skończyła się kadencja. Kliś był członkiem grupy dyskusyjnej na Whats Appie Kasta/Antykasta, skupiającej sędziów bliskich Piebiakowi.

Z kolei Jacek Szreder, niedoszły prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, jest neo-sędzią tego sądu i jest tu wiceprezesem. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że były szef resortu Ziobro wybrał ich na prezesów bez udziału samorządu sędziowskiego.

Bodnar zapowiada, że to zmieni. Jego resort w komunikacie napisał, że minister zwróci się do Zgromadzeń Ogólnych z tych sądów o wskazanie 2-3 najlepszych kandydatów na nowych prezesów. Bodnar zastrzega, że będzie to podstawą jego decyzji. I obiecuje: „Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie także działania legislacyjne, aby przywrócić rzeczywisty wpływ władzy sądowniczej na obsadę stanowisk kierowniczych w sądach”.

Neo-sędzia Bartosz Kamieniak, któremu Bodnar cofnął powołanie na prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Tu w roli oskarżającego sędziego Dariusza Mazura, który ma teraz zostać wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym za sądy. Fot. Jacek Mykita.

Sędziowie z Olsztyna apelują o odwołanie Nawackiego i Lasoty

Głosów o odwołanie przez ministra sprawiedliwości prezesów sądów od Ziobry jest coraz więcej. Poniżej publikujemy apel sędziów okręgu olsztyńskiego do Bodnara o odwołanie ich prezesów:

„Szanowny Pan Profesor Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości

My sędziowie okręgu olsztyńskiego apelujemy do Pana Ministra Sprawiedliwości prof. Adama Bodnara o niezwłoczne odwołanie z funkcji prezesów Sądu Okręgowego i Rejonowego w Olsztynie sędziów Michała Lasoty i Macieja Nawackiego w myśl art. 27 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, gdyż dalsze pełnienie przez nich tych funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Swoim postępowaniem w sposób jaskrawy i gorszący sprzeniewierzyli się ślubowaniu sędziowskiemu.

1. SSO Rafał Jerka, 2.SSR Robert Kłosowski, 3.SSR Jarosław Walentynowicz, 4.SSR Krzysztof Krygielski, 5.SSR Wojciech Kottik, 6.SSR Magdalena Wołejko-Czubek, 7.SSO Mirosław Wieczorkiewicz, 8.SSR Ewa Kurasz, 9.SSR Joanna Bieńkowska- Kolarz, 10.SSR Michał Kacprzak, 11.SSR Wojciech Kuciejewski, 12.SSR Piotr Żywicki, 13.SSR Katarzyna Zabuska, 14.SSR Maja Jabłońska, 15.SSR Jowita Sikorska, 16.SSR Krzysztof Połomski, 17.SSR Justyna Smolińska, 18.SSR Monika Juszczyszyn, 19.SSO Wiesław Kasprzyk, 20.SSR Ewa Ignatowicz-Firkowska, 21.SSO Maciej Wasilewski, 22.SSR Elżbieta Zdunek-Szepietowska, 23.SSO Rafał Kubicki, 24.SSR Bożena Makowczenko, 25.SSR Marek Makowczenko, 26.SSR Katarzyna Błesińska- Kozłowska, 27.SSR Agnieszka Rogowska, 28.SSR Katarzyna Garbarczyk, 29.SSR Agnieszka Lewandowska, 30.SSR Wojciech Krawczyk, 31.SSR Leszek Bil, 32.SSO Małgorzata Tomkiewicz, 33.SSR Katarzyna Jerka, 34.SSR Magdalena Maszlanka, 35.SSR Arkadiusz Rokicki, 36.SSR Aneta Żołnowska, 37.SSR Aneta Wojtanowska, 38.SSR Bożena Wieczorkiewicz, 39.SSR Jolanta Dzitowska, 40.SSR Bogdan Wałachowski, 41.SSR Anna Kabzińska, 42.SSR Anna Kurzynowska-Drzażdżewska, 43.SSO Magdalena Chudy, 44.SSO Jacek Barczewski, 45.SSR Arkadiusz Zmudziński, 46.SSR Jan Steraniec, 47.SSO Iwona Litwińska – Palacz, 48.SSO Dorota Lutostańska, 49.SSR Tomasz Bulkowski, 50.SSR Andrzej Hinz, 51.SSR Mirella Sprawka, 52.SSR Grażyna Giżewska-Rozmus, 53.SSO Krystyna Skiepko, 54.SSR Anna Pałasz, 55.SSO Jolanta Biernat-Kalinowska, 56.SSR Elżbieta Cel, 57.SSO Olgierd Dąbrowski-Żegalski, 58.SSR Katarzyna Popowicz, 59.SSR Patrycja Abel-Mordasewicz, 60.SSR Małgorzata Kłek, 61.SSR Katarzyna Kwaterkiewicz, 62.SSR Joanna Bury.

Mężczyzna w okularach siedzi za stołme w sali sądowej. Michał Lasota
Zastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego i prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Michał Lasota, z nominacji Ziobry. Olsztyńscy sędziowie też apelują do nowego ministra o jego szybkie odwołanie ze stanowiska prezesa. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Iustitia apeluje o odwołanie prezesów i wiceprezesów sądów z Krakowa

Uchwałę apelującą do Bodnara o zmiany na stanowiskach kierowniczych w sądach przyjął krakowski oddział Iustitii. Poniżej publikujemy ich uchwałę:

„Uchwała nr 7 Zebrania Oddziału w Krakowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 18 grudnia 2023 roku w przedmiocie koniecznych zmian w zakresie zarządzania sądami w apelacji krakowskiej.

W celu realizacji prawa do sądu i zagwarantowania sprawnego zarządzania sądami postulujemy niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do odwołania prezesów i v-ce prezesów sądu apelacyjnego, sądów okręgowych oraz sądów rejonowych w apelacji krakowskiej, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej, co w szczególności odnosi się to do osób które zostały powołane w wyniku odwołania swoich poprzedników, a także powołanych w warunkach wskazujących na upolitycznienie funkcji, rażącego nadużycia władzy i braku jakiegokolwiek wpływu samorządu sędziowskiego na wybór osoby zarządzającej.

Dostrzegamy również w uzasadnionych przypadkach konieczność powołania nowych wizytatorów i przewodniczących wydziałów, a także dyrektorów sądów. Konieczne jest zagwarantowanie ciągłości i sprawnego funkcjonowania sądów, a zatem w razie potrzeby wzmocnienie obsługi asystenckiej i referendarskiej, a także wykorzystanie systemu delegacji”.

Iustitia: szybkie zmiany w TK, KRS, prokuraturze, sądach

Krakowska Iustitia przyjęła jeszcze w poniedziałek 18 grudnia 2023 roku uchwałę apelującą do ministra sprawiedliwości o szybką naprawę sądów. Publikujemy ją w całości:

„Uchwała nr 1 Zebrania Oddziału w Krakowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 18 grudnia 2023 roku w przedmiocie odbudowy praworządności w sądownictwie powszechnym.

Dewastacja praworządności, która miała miejsce przez ostatnich 8 lat w Polsce aktualnym stawia pytanie o to jak przywrócić praworządność w Polsce. Zasadnicze znaczenie dla przywrócenia funkcjonowania zarządzania sądami, zwłaszcza powszechnymi, a zatem przywrócenia funkcjonowania demokratycznego państwa prawa ma po pierwsze usunięcie systemowej wadliwości i przywrócenie konstytucyjnego kształtu Krajowej Rady Sądownictwa wraz z jej funkcjami, a także eliminacja niezgodnych z konstytucją rozwiązań w zakresie zarządzania sądami.

Po drugie konieczne są zmiany w odniesieniu do prokuratury. Po trzecie konieczne jest przywrócenia konstytucyjnej tożsamości Sądu Najwyższego. Po czwarte niezbędne jest dokonanie reformy Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenie jego konstytucyjnego kształtu. Przede wszystkim konieczne jest uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Postulujemy niezwłoczne uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw i wyeliminowanie wadliwości systemowej, co ostatnio podkreślono w pilotażowym wyroku ETPC w sprawie Wałęsa p. Polsce.

Wobec utraty przez Krajową Radę Sądownictwa tożsamości konstytucyjnej, uchwały podjęte z udziałem sędziów wybranych na członków Rady przez Sejm RP w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie na stanowisko sędziowskie są pozbawione skutków prawnych. Z uwzględnieniem szczególnej sytuacji asesorów postulujemy uwzględnienie tej okoliczności i utrzymanie skutków prawnych uchwał o powołanie na stanowisko sędziego względem nich.

Przywrócenie prawa do niezależnego sądu ustanowionego na podstawie prawa wymaga ponownego przeprowadzenia postępowań na stanowiska sędziowskie zakończonych uchwałami obecnej Rady. W ponownie przeprowadzanych postępowaniach powinny z mocy prawa brać udziały osoby, które w ich wyniku objęły uprzednio stanowiska, o ile nie oświadczą, że rezygnują z tego uprawnienia, a tym samym z możliwości poddania w ramach tego postępowania kontroli sądowej utrzymania lub utraty zajmowanego stanowiska.

W ponownie przeprowadzanych postępowaniach powinny móc ponadto wziąć udział osoby, które powstrzymywały się od udziału w postępowaniach przed obecną Radą.

Docelowo wnioskujemy o przyjęcie innych ustaw wchodzących w skład pakietu ustaw przygotowanych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. W szczególności ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wraz z nową ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych będą swego rodzaju „Nową Konstytucją Sądownictwa”, a w założeniu efektem koherencji obu Ustaw i zaproponowanych w nich rozwiązań ma być przyspieszenie rozpoznawania spraw oraz wzmocnienie niezależności sądów (art. 45 ust. 1 Konstytucji)”.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Mateusz Bartoszek, z nominacji ministra Ziobry. Jego dymisji chcą tutejsi sędziowie apelacyjni. Za to chce ich ścigać główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab, a nielegalna neo-KRS zapowiedziała, że złoży na nich zawiadomienie do prokuratury. Fot. Piotr Skórnicki/Agencja Wyborcza.pl.

Jeśli raz w miesiącu chcesz otrzymywać specjalne materiały dotyczące praworządności jako pierwszy, zapisz się na newsletter przez stronę Archiwum Osiatyńskiego. Projekt wspiera fundusz Aktywni Obywatele – Program Krajowy.

Aktywni Obywatele
Aktywni Obywatele
;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze