0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.plFot. Maciek Jaźwieck...

Sądy warszawskie są jednymi z najważniejszych w kraju. Minister sprawiedliwości zmiany prezesów w nich rozłożył na etapy.

Na pierwszy ogień na początku 2024 roku odwołał prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba, który jest też głównym rzecznikiem dyscyplinarnym. Jego odwołanie potrwało ponad miesiąc, bo Schab początkowo się buntował i okupował gabinet prezesa sądu.

Potem minister odwołał jego dwie zastępczynie, a trzeci zastępca zrezygnował sam. Nową prezeską sądu apelacyjnego została Dorota Markiewicz, ma ona też trzech nowych zastępców.

Następnie zmiany objęły Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, obsługujący prawobrzeżną część stolicy. Tu stanowisko stracił prezes Michał Bukiewicz i wiceprezeska Kinga Kubuj. Oboje są neosędziami. Nową prezeską została Agnieszka Wojciechowska-Langda.

Zmiany kadrowe czekają jeszcze sądy w lewobrzeżnej części Warszawy, w tym w ważnym sądzie okręgowym, na którego czele stoi neosędzia Joanna Przanowska-Tomaszek. Tu odwoływanie prezesów minister Bodnar wszczął w połowie czerwca 2024 roku. Jednego dnia odwołano kierownictwo trzech sądów, a drugiego dnia czterech sądów.

Doszło jednak do falstartu. Pierwszego dnia odwoływanych minister zawiesił od następnego dnia. Wykorzystali to nominaci ministra Ziobry. W dniu, kiedy do sądu przyszły decyzje o dymisjach, szybko zwołano Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które negatywnie zaopiniowało odwołanie prezesów (po zmianie przepisów przez PiS w Kolegiach zasiadają sami prezesi sądów z nominacji Ziobry).

Kolegium odbyło się w nocy i brali w nim udział odwoływani prezesi.

W tej sytuacji minister uznał, że odwiesi wszystkich odwoływanych. Co w prawicowych mediach odtrąbiono jako sukces i wycofanie się Bodnara za zmian kadrowych w stolicy. Ale było to tylko przygotowanie do powtórzenia procedury odwołania.

W poniedziałek 1 lipca minister Bodnar ponownie powtórzył procedurę odwołania kierownictwa 7 stołecznych sądów i od razu wszystkich zawiesił.

Przeczytaj także:

W kolejnym kroku powinno się zebrać Kolegium z nowymi sędziami zastępującymi zawieszonych prezesów i wiceprezesów. I w takim składzie powinno zdecydować, czy zgadza się na odwołanie nominatów Ziobry. Tak się jednak nie stało.

Dymisjonowani prezesi już 1 lipca – czyli gdy byli zawieszeni – sami zwołali Kolegium, które trwało aż do 04:00 w nocy. Co pokazuje ich determinację w walce o zachowanie stanowisk.

I znowu negatywnie zaopiniowali swoje odwołanie. Przyjęli też uchwałę, w której skrytykowali działanie ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Uchwałę nagłośniły prawicowe media.

Dlaczego nominaci Ziobry mimo zawieszenia w obowiązkach zwołali Kolegium? Sprawę opisało radio Wnet. Uznali oni bowiem, że wobec prezesów sądów stosuje się kodeks pracy. A ten w kwestiach nieuregulowanych odsyła do kodeksu cywilnego, w którym jest przepis mówiący, że pisma wywołują skutek od następnego dnia po doręczeniu. Nominaci Ziobry uznali więc, że nie zostali zawieszeni i mogli zwołać drugie Kolegium.

Ale tego Kolegium i przyjętych na nim uchwał nie uznaje resort ministra Bodnara. Uważa je za nielegalne. Słyszymy w resorcie sprawiedliwości, że do prezesów sądów nie można stosować kodeksu pracy. A decyzje o ich odwołaniu są aktem władczym ministra i wchodzą w życie w dacie ich wysłania do sądów.

Dlatego minister Bodnar nie wycofa się ze zmian kadrowych w stołecznych sądach. I planowane jest zwołanie legalnego Kolegium w celu opiniowania odwołania kierownictwa 7 sądów. Zwoła je osoba zastępująca zawieszoną prezeskę Sądu Okręgowego w Warszawie. To sędzia Janusz Włodarczyk.

Niezależnie od gaszenia buntu w Warszawie minister Bodnar w ostatnich dniach podjął kilka innych kadrowych decyzji. Odwołał prezeskę Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszkę Leszkiewicz i wiceprezesa Ryszarda Błenckiego. Tu już wcześniej dostał zgodę słupskiego Kolegium.

Minister ma też taką zgodę Kolegiów na odwołanie kierownictwa Sądu Okręgowego w Krośnie – w tym prezesa Grzegorza Furmankiewicza, członka neo-KRS – i Sądów Rejonowych w Krośnie oraz w Brzozowie. W każdej chwili może podpisać decyzję o ich odwołaniu.

W ostatnich dniach minister powołał też nowych prezesów sądów. I tak:

 • Prezesem Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście został Bartosz Kosielski.
 • Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku został Tomasz Pannert.
 • Prezeską Sądu Rejonowego w Sulęcinie została Joanna Górczak.
Sędzia w garniturze za stołem sędziowskim
Odwołany już prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neo-sędzia Piotr Schab. To od jego dymisji zaczęło się usuwanie nominatów Ziobry z sądów w Warszawie. Nadal jest jednak głównym rzecznikiem dyscyplinarnym. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kogo minister Bodnar odwołuje w Warszawie

W poniedziałek 1 lipca 2024 roku minister Bodnar wszczął procedurę odwołania kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie. Odwoływani są:

 • Prezeska Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Przanowska-Tomaszek. Od neo-KRS dostała dwie nominacje – najpierw na neosędzię sądu okręgowego, a potem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Prezeską największego sądu w Polsce jest od połowy 2022 roku. Zastąpiła Piotra Schaba, który został wtedy prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Przanowska-Tomaszek przyszła tu z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, którego była prezesem. Nie stosowała represji wobec sędziów, jak jej poprzednik, ale nie wykonała orzeczeń sądów przywracających do pracy bezprawnie zawieszonych sędziów Igora Tulei i Piotra Gąciarka. Za to złożono na nią zawiadomienie do prokuratury.

Zdegradowała też zawodowo sędziego Gąciarka. By uniemożliwić mu podważanie statusu neosędziów, tak ograniczyła mu kompetencje, żeby de facto wykonywał funkcje urzędnicze. Sędzia nie wychodzi już na salę rozpraw.

 • Wiceprezes ds. cywilnych neosędzia Agnieszka Sidor-Leszczyńska, była wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, podpisywała listy poparcia do neo-KRS.
 • Wiceprezes ds. karnych Radosław Lenarczyk. To były prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie, delegowany do sądu okręgowego przez resort Ziobry. Podpisywał listy poparcia do neo-KRS. W listopadzie 2023 roku nielegalna KRS dała mu nominację na neosędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Wiceprezes ds. gospodarczych Patrycja Czyżewska.
 • Wiceprezes ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Marcin Rowicki. Jest neosędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 • Wiceprezes ds. cywilnych i rodzinnych Małgorzata Kanigowska-Wajs. Pracowała na delegacji w resorcie Ziobry. Podpisywała listy poparcia do neo-KRS. Jest komisarzem wyborczym i neosędzią.

Minister wszczął też procedurę odwołania kierownictwa 6 stołecznych sądów rejonowych. Odwoływani są:

 • Prezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Maksymilian Wesołowski. Jest neosędzią i podpisywał listy poparcia do neo-KRS. Był pełnomocnikiem Stanisława Zduna, gdy ten startował na II kadencję neo-KRS. Wesołowski jeszcze do niedawna orzekał na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Stanowisko traci też wiceprezeska tego sądu Beata Kaszuba, która jest neosędzią i podpisywała listy poparcia do neo-KRS.
 • Prezeska Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Joanna Pąsik. Jest neosędzią, podpisywała listy poparcia do neo-KRS. Stanowiska tu tracą też wszyscy wiceprezesi. To neosędzia Stanisław Gradus-Wojciechowski (podpisywał listy poparcia do neo-KRS), neosędzia Grzegorz Krysztofiuk i neosędzia Żaneta Seliga-Kaczmarek (podpisywała listy poparcia do neo-KRS).
 • Prezeska Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza Anna Jagodzińska-Bajkowska. Jest neosędzią, podpisywała listy poparcia do neo-KRS. Stanowska tracą też wiceprezesi Izabela Gębala i Piotr Sysik. O zmianę kierownictwa apelowali do ministra Bodnara żoliborscy sędziowie.
 • Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, neosędzia Sebastian Ładoś. Sędziowie z Woli apelowali do ministra o jego odwołanie. Pierwotnie minister chciał tu też odwołać wiceprezesa Michała Wójcickiego, ale petycję w jego obronie podpisali sędziowie z Woli. I minister wycofał się z tego.
 • Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie Łukasz Kluska. Jest neosędzią. Podpisywał listy poparcia do neo-KRS. Kojarzony jest z byłym wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem.
 • Prezeska Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, neosędzia Iwona Strączyńska.
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek. To jego odwoływana prezeska tego sądu, neo-sędzia Joanna Przanowska-Tomaszek zdegradowała de facto do roli urzędnika sądowego. A wcześniej nie dopuszczała go do orzekania, w czasie gdy był zawieszony przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kogo już odwołał minister Bodnar – 38 sądów

Do tej pory minister Bodnar odwołał prezesów sądów i ich zastępców w 38 sądach:

 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, neosędziego Mateusza Bartoszka i wiceprezesów, neosędziego Przemysława Radzika i neosędzię Sylwię Dembską.
 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, neosędziego Zygmunta Drożdżejkę i wiceprezeskę, neosędzię Katarzynę Wysokińską-Walenciak.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, neosędziego Pawła Stępnia.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, neosędziego Daniela Jurkiewicza i wiceprezesa Michała Inglota.
 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neosędziego Piotra Schaba. Początkowo nie przyjął on do wiadomości decyzji Bodnara. Ostatecznie jednak 22 marca 2024 opuścił gabinet prezesa. Niedawno minister Bodnar odwołał też wiceprezeski tego sądu, neosędzie Edytę Dzielińską i Agnieszkę Stachniak-Rogalską.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, neosędziego Michała Lasotę i jego zastępców, neosędziów Tomasza Kosakowskiego i Marcina Czapskiego.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego i jego zastępców, neosędziów Tomasza Koszewskiego i Adama Jaroczyńskiego.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu, neosędziego Tomasza Turkowskiego.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, neosędziego Bartłomieja Migdę i jego zastępców: neosędziego Michała Puzę, członkinię neo-KRS Irenę Bochniak i neosędziego Piotra Kowalskiego.
 • prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty, neosędziego Macieja Pragłowskiego i wiceprezesa tego sądu, neosędziego Łukasza Felisiaka.
 • prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, neosędziego Marcina Cichońskiego.
 • prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, neosędziego Piotra Skrzyszowskiego.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Myślenicach, neosędzię Małgorzatę Święch.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Wieliczce Ewę Motyczyńską-Pałys.
 • prezeskę Sądu Apelacyjnego w Katowicach Katarzynę Frydrych, byłą wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS.
 • prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, neosędziego Michała Bukiewicza i wiceprezeską Kingę Kubuj.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce Jarosława Teklińskiego.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach neosędziego Patryka Poniatowskiego i wiceprezesa neosędziego Wojciecha Głowackiego.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Gliwicach Joannę Zachorowską i dwie wiceprezeski tego sądu, neosędzię Annę Jaworską-Wieloch (wcześniej była asesorem) i Barbarę Klepacz.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Ewę Żarkiewicz-Marek i wiceprezesa Adriana Klanka.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku Bartłomieja Witka i wiceprezesów neosędziego Pawła Stępnia i neosędzię Ewę Janik.
 • wiceprezesa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Marka Jaskulskiego, członka neo-KRS.
 • prezeskę Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Annę Kuśnierz-Milczarek i wiceprezeskę tego sądu, neosędzię Kingę Wochnę.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Jarosława Dudzicza i wiceprezeskę Dorotę Bobrowicz.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Elblągu, neosędzię Agnieszkę Walkowiak.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Sulęcinie Ewę Kuś-Wasilewską.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu Krzysztofa Dąbkiewicza.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, neosędziego Waldemara Kroka i wiceprezesa, neosędziego Grzegorza Plisia.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Rzeszowie, neosędziego Tomasza Berezowskiego.
 • prezeskę Sądu Okręgowego w Białymstoku, neosędzię Ewę Kołodziej-Dubowską i wiceprezeskę Dorotę Sosnę.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku, neosędziego Pawła Dzienisa i wiceprezeskę Alinę Krejzę-Aleksiejuk.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Mirosławę Mironiuk.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Dębicy Katarzynę Radzik.
 • prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Bartłomieja Szkudlarka.
 • prezeskę Sądu Okręgowego w Koszalinie, neosędzię Justynę Celińską i wiceprezesa Tomasza Krzemianowskiego.
 • prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, neosędziego Rafała Puchalskiego i wiceprezesa, neosędziego Józefa Pawłowskiego.
 • prezesa Sądu Okręgowego w Koninie, neosędziego Michała Jankowskiego i wiceprezeskę, neosędzię Kingę Śliwińską-Buśkiewicz.
 • prezeskę Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszkę Leszkiewicz i wiceprezesa Ryszarda Błenckiego.
Odwołana już prezeska Sądu Apelacyjnego w Katowicach Katarzyna Frydrych. To była zastępczyni ministra Ziobry. Fot. Piotr Skórnicki/Agencja Wyborcza.pl.

Kto zrezygnował sam – 38 osób

Kolejni prezesi i wiceprezesi sądów sami zrezygnowali. Ustępują pod presją środowiska sędziów. Są to:

 • prezes Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda Michał Tasarek.
 • prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie, neosędzia Piotr Boguszewski.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu, neosędzia Anna Długajczyk.
 • prezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie, neosędzia Robert Sobczak.
 • prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, neosędzia Jerzy Daniluk i wiceprezes, neosędzia Piotr Czerski.
 • prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, neosędzia Jacek Bryl i wiceprezeska, neosędzia Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz.
 • wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Przemysław Chrzanowski.
 • prezes Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach Marcin Kulikowski.
 • prezes Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce Tomasz Sroka i wiceprezes Sylwester Ksiądz.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Kielcach, neosędzia Monika Wrona.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Gliwicach Gabriela Sobczyk.
 • wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, neosędzia Arkadiusz Ziarko. Zrezygnował niedawno. Pomógł on jednak ministrowi Bodnarowi w przeprowadzaniu zmian kadrowych w tym sądzie w kluczowym momencie, gdy buntował się odwołany prezes tego sądu Piotr Schab.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Legnicy Paweł Oborski.
 • prezeska Sądu Rejonowego w Ropczycach Anna Zięć.
 • prezeska Sądu Rejonowego w Bytowie Patrycja Bona.
 • prezeska Sądu Rejonowego w Kraśniku Anna Plewa.
 • prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu Michał Wołowicz.
 • prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia Artur Wewióra.
 • wiceprezeska Sądu Rejonowego w Łasku Magdalena Socha.
 • wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi Michał Krakowiak.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Marcin Mosiołek.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Żorach Miłosz Dubiel.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Grzegorz Kurczab.
 • wiceprezeska Sądu Rejonowego w Wadowicach Romana Sołtysek.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia Janusz Pelczarski.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Łomży Wiesława Kozikowska.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sylwia Suska-Obidowska.
 • wiceprezeska Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Iwona Piekańska-Szymańska.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku Piotr Wypych.
 • wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wojciech Dudek.
 • prezeska Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, neosędzia Danuta Felińska-Żukowska (przeszła w stan spoczynku).
 • wiceprezeska Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Krystyna Gajdzińska-Modro.
 • prezes Sądu Rejonowego Łódź-Widzew Marek Pietruszka.
 • prezeska Sądu Rejonowego w Działdowie Anna Kampa.
 • prezes Sądu Rejonowego w Kościanie Mariusz Przybylak.

Do tej pory minister Adam Bodnar nie dostał zgody na odwołanie kierownictwa w sądach okręgowych w Bielsku-Białej i w Sosnowcu. Kolegia nie zgodziły się też na dymisje prezesów sądów rejonowych w Bartoszycach, Kętrzynie, Miechowie, Chrzanowie, Olkuszu, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, Lesku i wiceprezeski z Myślenic.

Odwołany już prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Nadal jest członkiem nielegalnej neo-KRS. Fot. Mariusz Jałoszewski.
;
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze