Po cichutku chcą zamrozić in vitro
sejm_rzeczypospolitej_polskiej-_warszawa
Sejm RP / fot. Creative Commons

Po cichutku chcą zamrozić in vitro