Czarny piątek to coś znacznie więcej niż odrzucenie antykobiecego sojuszu Kościoła z państwem PiS
Czarny Piątek Warszawa
Fot. Agata Kubis

Czarny piątek to coś znacznie więcej niż odrzucenie antykobiecego sojuszu Kościoła z państwem PiS