Czy lekcja etyki, porzucony element edukacji, wygra z Minionkami?
202209_ws

Czy lekcja etyki wygra z Minionkami? [Hawranek pyta, jak ratować szkołę]