Czy opozycja pozwoli wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej?
Cezary Tomczyk (Koalicja Obywatelska) i Krzysztof Gawkowski (Lewica) prezentują wspólny wniosek o wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego, Sejm, 20 listopada 2020

Czy opozycja pozwoli wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej?