Czy Piłsudski bronił Żydów podczas wojny polsko-bolszewickiej?
Piłsudski w wojskowym płaszczu i czapce, za nim wojskowiz
Autorstwa Nieznany fotograf - https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/217662/, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74303688

Czy Józef Piłsudski bronił Żydów przed prześladowaniami podczas wojny polsko-bolszewickiej?