0:00
0:00

0:00

W środę 19 grudnia 2018 roku Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN większością głosów przyjęła oświadczenie, w którym ostrej krytyce poddaje działania i wypowiedzi min. Piotra Glińskiego, swego pracownika, wieloletniego członka Rady Naukowej i kierownika Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego (1997-2015), obecnie - na urlopie bezpłatnym.

"Nie chcielibyśmy, aby wypowiedzi i praktyki ministra Glińskiego były uznawane przez opinię publiczną za reprezentatywne dla środowiska IFiS PAN" - pisze Rada.

Oświadczenie Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN:

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy niektóre działania i wypowiedzi wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.

Odnosimy wrażenie, że minister stara się podporządkować sferę kultury jednolitej opcji ideowej i narusza przyjęte zasady funkcjonowania instytucji publicznych.

Arbitralne decyzje, dotyczące zmian kadrowych w takich instytucjach, lekceważenie głosu ich pracowników i przedstawicieli, wszystko to musi niepokoić.

Niepokoi i razi też ton wielu wypowiedzi. Za szczególnie żenujące uznajemy niedawne porównanie języka używanego w odniesieniu do partii rządzącej, którą reprezentuje m.in. Piotr Gliński, do języka, którym propaganda III Rzeszy posługiwała się wobec Żydów. Takie działania i wypowiedzi uważamy za nielicujące z godnością urzędnika państwowego.

Czujemy się zobligowani do zabrania głosu, ponieważ Piotr Gliński jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wieloletnim członkiem Rady Naukowej i kierownikiem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego. Nie chcielibyśmy, aby wypowiedzi i praktyki ministra Glińskiego były uznawane przez opinię publiczną za reprezentatywne dla środowiska IFiS PAN".

Piotr Gliński (rocznik 1954), socjolog, w IFiS PAN przepracował blisko 40 lat. W latach 70. i 80. angażował się z demokratyczną opozycję i NSZZ "Solidarność". W latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pisał o społeczeństwie obywatelskim, ruchu zielonych, organizacjach pozarządowych.W 1997 roku kandydował (bezskutecznie) z list Unii Wolności, był członkiem partii 1998-2000, wspierał powstanie partii Zielonych, angażował się w obronę przyrody. W 2013 i 2014 roku PiS zgłaszał go jako kandydata na premiera technicznego wraz z konstruktywnym wotum konstruktywnym wotum nieufności wobec Donalda Tuska.

OKO.press poświęciło sporo uwagi wypowiedziom i działaniom ministra Piotra Glińskiego.

Miał jeden epizod, gdy odezwał się głosem dawnego Glińskiego - gdy Wiadomości TVP w ramach nagonki na organizacje pozarządowe zahaczyły o pracę w Radzie Fundacji Stocznia jego żony Renaty Koźlickiej-Glińskiej (mówiła OKO.press, że "nie wypowiada się na tematy polityczne, ale ja jako ja mogę powiedzieć, że jest mi przykro, że ubolewam nad tym, że taki materiał [w Wiadomościach TVP – red.] powstał, że mnie to osobiście dotyka”).

Przeczytaj także:

Poza tym wybrykiem Piotr Gliński wytrwale pracował na opinię, jaką wystawili mu koledzy z IFiS PAN. M.in.:

;
Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze