Europejskie drzewa zagrożone wymarciem. Szkodniki, wycinka i urbanizacja, a w tle kryzys klimatyczny
Szrotówek
FOT. WALDEMAR KOMPALA / AGENCJA GAZETA

Europejskie drzewa zagrożone wymarciem. Szkodniki, wycinka i urbanizacja, a w tle kryzys klimatyczny