0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Porzycki / Agencja GazetaJakub Porzycki / Age...

"Parlament Europejski 18 grudnia 2019 roku przyjął rezolucję potępiającą publiczne akty dyskryminacji i mowę nienawiści przeciw lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, trans i interseksualnym" - przypominają w komunikacie z poniedziałku 24 lutego 2020 władze francuskiego Regionu Centralnego-Doliny Loary.

"Eurodeputowani mieli na myśli zwłaszcza projekty utworzenia »stref wolnych od LGBT« przez lokalne (regionalne i gminne) władze w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej" - piszą prezydent regionu François Bonneau (wywodzący się z Partii Socjalistycznej) oraz Charles Fournier, jego zastępca odpowiedzialny m.in. za współpracę międzynarodową.

Przeczytaj także:

"Wśród nich znalazło się polskie województwo małopolskie, z którym Region Centralny-Dolina Loary kooperuje w ramach programu zdecentralizowanej współpracy.

Małopolska przyjęła wyraźnie homofobiczną uchwałę, ogłaszając się »strefą wolną« od rzekomej »ideologii LGBT«"

- ubolewają francuscy samorządowcy.

I ogłaszają, że zawieszają współpracę z Małopolską. Do czasu aż województwo wróci do poszanowania podstawowych wartości Unii Europejskiej - w tym zwłaszcza praw człowieka.

Region Centralny-Dolina Loary to jedno z 52 miejsc, do których 20 lutego OKO.press wysłało obywatelski donos z apelem o potępienie tworzenia w Polsce kolejnych "stref wolnych od ideologii LGBT".

"Atak na podstawowe prawa człowieka"

Komunikat francuskiego regionu to odpowiedź na deklarację Sejmiku Województwa Małopolskiego z 29 kwietnia 2019 "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii »LGBT« do wspólnot samorządowych.

"Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny" - napisali w deklaracji małopolscy radni.

"Deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia" - tłumaczyli.

"Choć od dwóch lat Region Centralny-Dolina Loary nie utrzymuje czynnych stosunków z małopolskimi władzami wojewódzkimi, zdecydowanie potępiamy wszelkie przejawy ataku na podstawowe prawa człowieka. Stanowisko władz Małopolski jest oznaką braku szacunku, zagraża bezpieczeństwu i ogranicza wolność"

- piszą w odpowiedzi francuscy samorządowcy.

"Mając na uwadze tę deklarację, a jednocześnie bacząc na ewentualne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego mające na celu obronę osób LGBT, nasz region postanowił zamrozić współpracę z władzami województwa małopolskiego. Zawieszenie potrwa do momentu, aż w Małopolsce nie zostanie przywrócone pełne poszanowanie praw człowieka, zgodnie z wartościami Unii Europejskiej" - tłumaczą Bonneau i Fourier.

Przedstawiciele Regionu Centralnego-Doliny Loary wskazują, że brutalne przejawy dyskryminacji wciąż dotykają osób LGBTI na całym świecie, także we Francji.

"Region Centralny-Dolina Loary chce wyrazić swoją solidarność z nimi i przekazać wsparcie. Nasz region zamierza w dalszym ciągu walczyć ze wszelkimi przejawami dyskryminacji i promować równe prawa dla wszystkich" - piszą samorządowcy.

"To niewyobrażalne"

Region Centralny-Dolina Loary to największa francuska jednostka administracyjna, która jak dotąd postanowiła zareagować na łamanie praw człowieka w Polsce.

Przeciwko tworzeniu "stref wolnych od LGBT" zaprotestowała także leżąca w tym regionie gmina Saint-Jean-de-Braye, miasto partnerskie polskiego Tuchowa.

"Jest w tym coś niepokojącego. To niewyobrażalne, że można chcieć odizolować, odrzucić jakąś część ludzkiej społeczności" - powiedział François Bonneau dziennikarzom "France Bleu Orléans". Przyznał, że nie kontaktował się z władzami Małopolski przed podjęciem decyzji.

"Abyśmy mogli porozmawiać, to stanowisko, zmierzające do wykluczenia części społeczeństwa, musi zostać odrzucone. Nie mogę utrzymywać oficjalnych stosunków z przedstawicielami władz, które wydają takie uchwały" - podkreślił.

Zdecentralizowana współpraca regionów UE polega m.in. na wymianach między liceami, kulturalnych i naukowych. Kolejne polskie miasta i gminy tracą na nie szanse przez wydanie homofobicznych uchwał. Po apelu OKO.press (więcej poniżej) francuskie Nogent-sur-Oise zawiesiło współpracę z Kraśnikiem, niemieckie Stendal rozważa zerwanie partnerstwa z Puławami.

OKO.press interweniuje ws. homofobicznych uchwał

W środę 19 lutego 2020 OKO.press rozesłało 52 apele o zerwanie lub zawieszenie współpracy z 13 gminami, miastami, województwami w Polsce, które ogłosiły, że są „strefą wolną od LGBT”.

Na liście adresatów znalazły się podmioty z 17 krajów Unii Europejskiej. Wśród nich najwięcej ze Słowacji (9), Francji i Węgier (po 6), oraz Belgii, Chorwacji i właśnie Niemiec (po 5).

„Ustanawianie »stref wolnych od LGBT« niebezpiecznie przypomina bowiem eksterminacyjną retorykę ubiegłego wieku, a w codziennym życiu przekłada się na poziom bezpieczeństwa osób nieheteronormatywnych i transpłciowych żyjących w Polsce. Nie pozwólmy na normalizację mowy nienawiści, reagujmy!” – pisaliśmy.

Jeśli chcesz przeczytać cały apel OKO.press lub włączyć się w akcję rozsyłania „donosów”, kliknij link niżej:

;

Udostępnij:

Maria Pankowska

Dziennikarka, absolwentka ILS UW oraz College of Europe. W OKO.press od 2018 roku, od jesieni 2021 w dziale śledczym. Wcześniej pracowała w Polskim Instytucie Dyplomacji, w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także na Uniwersytecie ONZ w Tokio.

Komentarze