Skąd pobłażliwość Jana Pawła II wobec seksualnych drapieżców? Wolał walczyć z „cywilizacją śmierci”
PAPA2-SS
FOT. SLAWOMIR SIERZPUTOWSKI / AGENCJA GAZETA PIELGRZYMKA 1991 PIELGRZYMKI PAPIEZA JANA PAWLA II

Skąd pobłażliwość Jana Pawła II wobec seksualnych drapieżców? Wolał walczyć z „cywilizacją śmierci”