0:00
0:00

0:00

W przedświątecznym tygodniu szereg instytucji publicznych oraz wysokich rangą urzędników państwowych postanowiło złożyć Polakom i Polkom życzenia świąteczne. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w wielu przypadkach trudno odróżnić te świąteczne kartki i wypowiedzi od ogłoszeń parafialnych.

OKO.press prezentuje wybór najbardziej zdumiewających życzeń i przypomina, że zgodnie z Konstytucją "władze publiczne powinny zachowywać bezstronność w sprawach przekonań religijnych".

Art. 25.

  1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
  2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
  3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
  4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
  5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

Sąd Najwyższy czy Ostateczny?

"Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza łaską wiary (...) Radosnego Alleluja!" - życzy wszystkim obywatelom i obywatelkom Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska. Ogromny baner z kartką świąteczną wypełnia prawie cały widok strony startowej.

Do Sądu Najwyższego mogą trafić i trafiają sprawy dotyczące obrazy uczuć religijnych katolików, sprawy dotyczące praw osób LGBT, wobec których doktryna Kościoła katolickiego ma negatywny stosunek (np. sprawa łódzkiego drukarza), sprawy duchownych katolickich (np. sprawa odpowiedzialności Towarzystwa Chrystusowego za gwałty).

Zgodnie z zasadami etyki sędzia powinien "unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego".

Dodatkowo sędzia "powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Zbiorze zasad".

Taka deklaracja na stronie głównej najważniejszego sądu w Polsce nie tylko podaje w wątpliwość, ale ośmiesza koncepcję bezstronności sędziowskiej.

Rozważania wielkopostne rzecznika. Komisja Europejska jako Judasz

W SN świąteczne wzmożenie trwało właściwie cały tydzień (Wielki Tydzień!). W środę 31 marca dziennikarze poprosili rzecznika SN Aleksandra Stępkowskiego, o skomentowanie pozwu Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie Izby Dyscyplinarnej.

"Kolejny raz w Wielką Środę Komisja Europejska występuje z podobnym wnioskiem. Rok temu była podobna sytuacja. To jest znowu Wielka Środa, dzień w którym Judasz zdradza Jezusa, w którym bierze za to pieniądze. To jest taka refleksja, która mi się prywatnie nasuwa, gdy myślę o tych wnioskach" - odparł rzecznik i założyciel Ordo Iuris.

Trybunał Wielkanocny

Także w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy ruszyły pełną parą. Najpierw 29 kwietnia ogłoszono, że Wielki Piątek będzie dniem wolnym od pracy, której, jak wskazują liczby, i tak nie ma tam za dużo.

W środę 31 marca sama prezes opublikowała na stronie życzenia "nadziei, wiary i radości płynących ze Zmartwychwstania Pańskiego".

Intensywny tydzień ma za sobą również sędzia TK Krystyna Pawłowicz. Na Twitterze na przemian kłóciła się z nastolatkami o piosenkę "Patoreakcja" i rapera Matę, zamieszczała fragmenty czytań z Pisma Świętego na Wielki Tydzień, retłitowała zdjęcia rzeźb Jezusa oraz ostrzegała, że na platformie społecznościowej w dniach Triduum Paschalnego grasuje szatan.

Wszyscy obywatele Polski mogą odetchnąć z ulgą na myśl, że taki Trybunał będzie orzekać w kwestii zgodności rozmaitych przepisów z konstytucyjną zasadą wolności sumienia i wyznania.

Przeczytaj także:

Rzecznik Praw Dzieci Bożych

"Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Niech Zmartwychwstały Pan rozprasza mroki i trudy naszej codzienności, a nasze serca niech wypełni niegasnącą wiarą, żywą nadzieją i piękną miłością" - czytamy na oficjalnym koncie tłiterowym Rzecznika Praw Dziecka.

Życzenia nie są nawet podpisane imieniem i nazwiskiem Mikołaja Pawlaka, widać tylko nazwę instytucji. I to ona składa takie życzenia.

Błogosławieństwo od Przemysława Czarnka

"Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego" życzy nam kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki, resortu odpowiedzialnego za dbanie o to, by polskich szkołach nikt nie był zmuszany do uczestniczenia w praktykach religijnych, a program przez nie realizowany odpowiadał aktualnej wiedzy naukowej.

Prokurator Krajowy duchowo się odradza

"Niech Zmartwychwstanie Pańskie niosące ze sobą odrodzenie duchowe napełni wszystkich nadzieją i wiarą o wzmocni w pokonywaniu własnych słabości" - życzy I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Na towarzyszącej grafice Jezus Chrystus wstępuje do nieba.

My również życzymy - prokuraturze pokonania własnych słabości w ściganiu przestępstw z nienawiści i naruszeń prawa przez władze. Przestrzegamy tylko, że odrodzenie duchowe mogłoby osłabić impet w prześladowaniu niepokornych sędziów, a to się może nie spodobać Zbigniewowi Z.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego szuka bożej opieki

"Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas, w którym doświadczamy siły wiary, nadziei i Bożej miłości (...) Niech Zmartwychwstały Chrystus opiekuje się nami i naszą Ojczyzną" - życzy szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Krzysztof Wacławek.

ABW przebija w desperacji dotarcia ze swoim przekazem nawet Sąd Najwyższy. Kartka świąteczna wyskakuje bowiem jako pop-up, wygaszając jednocześnie na szaro całą stronę główną.

Kazanie ministra kultury Piotra Glińskiego

"Szanowni Państwo,

Święta Wielkiej Nocy to piękny, symboliczny czas. Celebrujemy Zmartwychwstanie Pańskie – zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią. To najważniejsze wydarzenie dla chrześcijan, które wypełnia nas radością i nadzieją. Tej nadziei bardzo teraz potrzebujemy.

Po raz kolejny przychodzi nam spędzać Wielkanoc w trudnych, bo naznaczonych walką z pandemią, okolicznościach. Wierzę jednak, że zbliżające się tygodnie i miesiące będą czasem powrotu do społeczno-gospodarczej normalności. Pomoże nam w tym – wierzę, że o tym pamiętamy – inny, najważniejszy wyznacznik naszej wiary – miłość. Miłość, solidarność i odpowiedzialność wobec wszystkich w naszej wspólnocie" - przemawia w filmiku minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Piotr Gliński. I my również zawsze, gdy słyszymy pana ministra, myślimy o miłości, solidarności i odpowiedzialności.

Barbara Nowak, kurator noworodków

Prawdziwy performens świąteczny przedstawiła Barbara Nowak, krakowska kurator oświaty, znana z zamiłowania do religijnych uniesień w social mediach. Nowak, dzierżąc w rękach bukiet bazi, przemawiała spod okna życia Caritasu.

Lokalizacja na pierwszy rzut oka bardziej pasowałaby do świąt Bożego Narodzenia - chodzi oczywiście o skojarzenia z noworodkami, a nie sugestię, że kurator odstawia szopkę.

"Dziś, gdy śmierć jest ogłaszana głównym celem naszej cywilizacji, bardzo potrzebujemy siły płynącej z cudu Zmartwychwstania" - wyjaśnia w filmiku Barbara Nowak.

Nie precyzuje niestety, gdzie właściwie to ogłoszono, bo jako żywo we wszystkich konwencjach i traktatach stoi, że państwa zobowiązują się do respektowania prawa do życia i godności ludzkiej. Nikt nie postuluje poddawania noworodków eutanazji.

View post on Twitter

NIK zatriumfuje jak Jezus nad śmiercią

"Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Przepiękne święta, czas, kiedy przyroda swym rozkwitem wydaje się towarzyszyć treściom religijnym, które wielu z nas głęboko przeżywa…

Te szczególne Święta są triumfem życia nad śmiercią, światła nad ciemnością i dobra nad złem!

To dla nas ważny przekaz i cenne wskazówki" - snuje rozważania Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

"Pamiętajcie Państwo, że działania i misja NIK głęboko wpisują się w budowanie dobrej rzeczywistości, w tworzenie ładu, przewidywalności, bezpieczeństwa. Bądźmy dumni z tej misji!" - kontynuuje sugerując, że NIK rozprawi się z korupcją i marnowaniem pieniędzy publicznych niczym Jezus z samym Złym. Nie wiemy, czy obejmie to także samego Pana Prezesa.

Na plus zaliczyć na pewno można zwrócenie uwagi, że nie wszyscy obywatele, w których interesie działają państwowe instytucje, są zainteresowani świętowaniem akurat Zmartwychwstania:

"Wszystkim Państwu, którzy wierzą, że czekamy na zmartwychwstanie samego Boga życzę, aby to napełniło Was radością, zachwytem i pokojem, a wszystkim, którzy dobra i piękna szukają inaczej życzę optymizmu, wiary w lepsze jutro i pewności, że – wszyscy – jesteśmy razem".

Drugim plusem jest oczywiście sam Marian Banaś na tle pisanek i żonkili.

Jak składać życzenia świąteczne?

Ta krytyka nie oznacza oczywiście, że redakcja OKO.press w ogóle sprzeciwia się składaniu życzeń. Wręcz przeciwnie. Sami składamy naszym Czytelniczkom i Czytelnikom życzenia przy rozmaitych okazjach, ponieważ wiemy, że święta - jako czas ustawowo wolny od pracy - są w różny sposób obchodzone również przez osoby areligijne oraz innych wyznań.

I życzenia świąteczne można składać odwołując się właśnie do jak najszerszego grona. Przykładem instytucji publicznej, która złożyła życzenia w sposób mieszczący się w marginesie neutralności światopoglądowej, było Ministerstwo Zdrowia, które opublikowało na Twitterze film z Adamem Niedzielskim o nadziei związanej ze szczepieniami.

View post on Twitter
;

Udostępnij:

Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Komentarze