0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Martyna Niecko / Agencja GazetaMartyna Niecko / Age...

W maju posłowie świętowali 40 rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jednocześnie (w tej samej uchwale) 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów. Do połowy czerwca wspomnienia papieża Polaka gościły w Sejmie już dwa razy: 11 czerwca minęło 20 lat od „wizyty Jego Świątobliwości Jana Pawła II w Sejmie i Senacie”, a 13 czerwca posłowie ustanowili 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II.

Dziś (31 lipca 2019) komisja kultury i środków przekazu pozytywnie zaopiniowała kolejny katolicki projekt ustawy. Posłowie chcą, by Sejm potępił „wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej” i

wezwał „do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej”.

Z uzasadnienia dowiadujemy się, że katolicy bez przerwy padają ofiarą prześladowań:

„Wynaturzenia trzeba nazwać”

W tworzeniu projektu brał udział m.in. Marek Jurek, były poseł i europoseł. Podczas posiedzenia komisji przekonywał, że przyjęcie uchwały jest absolutnie niezbędne: "Uchwała ma charakter interwencyjny. We Francji do profanacji kościoła albo cmentarza dochodzi co 8 godzin. W Polsce tego typu akty się mnożą. Chociażby dzisiaj mamy doniesienia o ataku na księdza w Turku. Przyszła pora, by nazwać i potępić nienawiść i pogardę antykatolicką. Wiadomo, że ona często spotyka się z tolerancją - akty pogardy np. świadome ranienie ludzi są uważane za prawo do szokowania. Na biegunie tego typu zachowań jest pogarda antykatolicka.

Przyszła pora, żeby to robić, bo istnieje uniwersalne prawo w socjologii, że nieład społeczny zwiększa ryzyko przestępczości, prowadzi do przestępczości. Jeżeli jakichś ludzi można obrażać, istnieje prawdopodobieństwo, że padną ofiarą przestępstw. Jeżeli ludzi można bić, to rośnie ryzyko, że ktoś zostanie zabity. Dlatego uchwała ma charakter pilny".

Trudno nie zgodzić się z Jurkiem, że przyzwolenie na m.in. mowę nienawiści może prowadzić do poważniejszych przestępstw. W tej chwili - co widać po wydarzeniach w Białymstoku - na taką eskalację narażone są raczej grupy mniejszościowe np. osoby LGBT.

„Trzeba potępić wszystkie akty pogardy do ludzi”

W tym duchu właśnie polemizowała z europosłem posłanka Joanna Scheuring-Wielgus: "Składam wniosek o odrzucenie uchwały. Akty nienawiści i pogardy dotykają tak samo geja, lesbijkę, katolika, nie katolika, niezależnie od narodowości i miejsca pochodzenia. Te akty pogardy są tak samo bolesne, niezależnie od tego kim jesteśmy. Nie ma takich sytuacji, o jakich moi przedmówcy mówili. Mamy do czynienia z przemocą wobec społeczności LGBT. I jeżeli mielibyśmy coś uchwalić, to potępić wszystkie akty nienawiści i pogardy do ludzi po prostu. Przypomnę, że od 3,5 roku leży w zamrażarce poselskiej uchwała o wystrzeganiu się mowy nienawiści w służbie poselskiej, która zwraca uwagę posłów jak się zwracają do siebie nawzajem i do innych grup.

Mamy notoryczne ataki na środowiska LGBT. Nie ma czegoś takiego jak protesty ruchów homoseksualnych. Jak rozumiem, pan poseł Klawiter miał na myśli parady równości. Te parady mówią o równości wszystkich ludzi.

Chciałabym też przypomnieć, że w konkordacie mamy rozdział państwa od Kościoła. Nie ma czegoś takiego jak wyższość religii katolickiej nad innymi wyznaniami".

Odpowiedziała jej Anna Sobecka z PiS:

"Wynaturzenia trzeba i należy odpowiednio nazwać, bo inaczej to tak uogólnimy, że zapomnimy, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz, gdzie jest zło, a gdzie jest dobro".

Agresja agresji nierówna

Najdziwniejszej diagnozy dokonał jednak inny poseł PiS Kazimierz Smoliński: "Nie można porównywać napaści na księży katolickich, często w czasie pełnienia swojej służby liturgicznej, z napaściami na mniejszości seksualne, które mają miejsce tylko i wyłącznie... ostatni taki przypadek miał miejsce w Białymstoku. Proszę mi podać inne przypadki celowej napaści na osoby o innej orientacji seksualnej na ulicy czy gdziekolwiek indziej. Takich przypadków w mediach się nie podaje. Miały one miejsce tylko i wyłącznie podczas demonstrowania przez te mniejszości seksualne swoich... i nazywają to marszami równości".

Proszę mi podać inne przypadki celowej napaści na osoby o innej orientacji seksualnej na ulicy czy gdziekolwiek indziej. Takich przypadków w mediach się nie podaje. Miały one miejsce tylko i wyłącznie podczas demonstrowania przez te mniejszości seksualne
Badania mówią, że osoby LGBT padają ofiarami przemocy znacznie częściej niż tylko podczas parad równości
Posiedzenie komisji sejmowej,31 lipca 2019

Wypowiedź Kazimierza Smolińskiego jest nie tylko dyskryminująca wobec osób LGBT - poseł stwierdza, że napaści na księży nie można porównywać z napaścią na przedstawicieli mniejszości. W domyśle: napaść na księdza jest gorsza.

Smoliński mówi także nieprawdę w kwestii skali przemocy wobec osób LGBT. Według raportu KPH z 2016 roku "Średnio 3 na 10 osób LGBT doświadczyło przemocy fizycznej i/lub psychicznej w ciągu ostatnich pięciu lat. W skali roku osoby LGBT doświadczają przemocy 2 razy częściej od osób heteroseksualnych".

Najpoważniejszym rodzajem przemocy, jakiej doświadczyli ankietowani, był atak fizyczny (27 proc.) oraz groźby takiego ataku (20 proc.) i wyzwiska (18 proc.).

Przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBTQI najczęściej popełniane są w miejscach publicznych – 34 proc. ofiar wskazało je jako miejsce najpoważniejszego ataku – oraz w szkole i na uczelni 26 proc.

Prześladowany Kościół w Polsce?

Projekt autorstwa posłów Kukiz'15 i posła niezrzeszonego Jana Klawitera brzmi w dzisiejszej Polsce absurdalnie - jakby katolicyzm był rzeczywiście w defensywie, a katolicy w niebezpieczeństwie.

Religia rzymskokatolicka jest obecna w szkołach, urzędach, ustawach i uchwałach, oraz wypowiedziach i czynach polityków - zarówno PiS, jak i opozycji. Nie ma wątpliwości, że skutecznie „bronią” pozycji katolicyzmu i Kościoła rzymskokatolickiego w każdej gminie, powiecie, województwie i państwie.

Nienawiść antykatolicka nie została do tej pory wprost potępiona, co samo w sobie stanowi wyraz pogardy antykatolickiej
Fałsz. Rząd PiS, ale także opozycja potępia wszystkie przejawy nie tylko "nienawiści antykatolickiej" (cokolwiek przez to rozumiemy), ale także zwykłej krytyki
Projekt uchwały,13 czerwca 2019

Oto kilka przykładów mówiących, że Kościół ma się w Polsce dobrze i że rządzący chronią go dostatecznie dobrze:

1. „Także i dzisiaj, kiedy mamy już inną sytuację, w dalszym ciągu Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, które w Polsce jest powszechnie znany.

Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę.

Ja jestem praktykującym katolikiem, ale gdybym nim nie był, mówiłbym to samo, bo to jest oczywistość. Kościoła trzeba bronić, to jest także obowiązek patriotyczny”, mówił Jarosław Kaczyński w maju 2019. Podobnych wypowiedzi podczas kampanii wyborczej było mnóstwo.

2. Za rozklejanie wizerunków Matki Boskiej w tęczowej aureoli Elżbieta Podleśna została zatrzymana o 06:00 we własnym mieszkaniu. Otrzymała zarzut znieważenia uczuć religijnych. Akcją chwalił się na Twitterze szef MSW Joachim Brudziński.

3. O obrazę uczuć religijnych można oskarżyć wszystkich, ale księdza już nie. Prokurator umorzył sprawę homofobicznego hasła przy Grobie Pańskim w płockim kościele. Na grobie obok haseł takich jak „nienawiść”, „agresja”, „zło” znalazły się określenia „LGBT” i „Gender".

Jeden z wiernych uznał, że to profanuje Grób Pański i obraża jego uczucia religijne, ale prokurator uznał, że ksiądz katolik nie jest w stanie obrazić innego katolika. Więcej o tym tutaj:

Przeczytaj także:

4. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie transparentu z waginą na Marszu Równości w Gdańsku. Transparent miał przypominać Najświętszy Sakrament. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, która objęła wydarzenie patronatem i była na nim obecna, wydała oświadczenie: „Czuję głęboki dyskomfort od chwili, gdy zobaczyłam w internecie zdjęcia dokumentujące Państwa działanie. Czuję się tym urażona jako osoba wierząca. A jako prezydent miasta, obejmująca patronatem marsz czuję się oszukana". W podobnym tonie wypowiedział się rezydent Sopotu Jacek Karnowski.

5. Nabożeństwo, które Szymon Niemiec odprawił podczas Parady Równości w Warszawie, zostało skrytykowane zarówno przez episkopat i PiS, jak i PO. „To skandaliczny przykład lewackiego braku szacunku dla tradycji. Chciałbym postawić sprawę jasno żądam od Rafała Trzaskowskiego, by wycofał swój patronat”, mówił Sebastian Kaleta z PiS. Rzecznik PO Jan Grabiec napisał: "Wymaga wyjaśnienia, jaki charakter miały te obrzędy. Osoby, które walczą o swoje prawa i szacunek, powinny doskonale rozumieć, że tak jak niedopuszczalne jest wyśmiewanie mniejszości, tak niedopuszczalne jest wyśmiewanie osób, które są przywiązane do swojej religii. Nie mieści mi się w głowie, by coś takiego mogło mieć miejsce".

Więcej przykładów wspierania Kościoła przez władzę znajdziecie tutaj. Co jeszcze władze publiczne powinny zrobić, by w tej kwestii zadowolić posłów Kukiz'15?

Art. 25 ust. 2 Konstytucji RP mówi: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę wyrażania ich w życiu publicznym”.

Art. 1 Konkordatu mówi: „Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół Katolicki są – każde w swojej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze