0:00
0:00

0:00

Błażej Poboży
Błażej Poboży

Błażej Poboży - W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje pracę Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Departamentu Zdrowia. Odpowiada za nadzór nad Centrum Obsługi Projektów Europejskich.