Błażej Poboży
Błażej Poboży

Błażej Poboży

Błażej Poboży – W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje pracę Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Departamentu Zdrowia. Odpowiada za nadzór nad Centrum Obsługi Projektów Europejskich.

Przejdź do: wypowiedzi