Wykształcenie i działalność zawodowa

Absolwent iberystyki na Wydziale Neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1994).

Karierę dziennikarską rozpoczynał w „Najwyższym Czasie” i „Gazecie Poznańskiej” (1994). Czytaj Więcej