"Obywatelstwo seksualne UE" wg wyroku TSUE. Pojęcie małżonka obejmuje w UE partnera tej samej płci
Adrian Coman i Clai Hamilton
fot. Accept Romania

„Obywatelstwo seksualne UE” wg wyroku TSUE. Pojęcie małżonka obejmuje w UE partnera tej samej płci