Opozycja mogła wyrzucić ustawę dyscyplinującą z porządku obrad. Ale nie przyszła
sejm głosowanie
źródło sejm.gov.pl

Opozycja mogła wyrzucić ustawę dyscyplinującą z porządku obrad. Ale nie przyszła