PE gotowy, by zaskarżyć w TSUE... Komisję Europejską - OKO.press
Róża Thun w Parlamencie Europejskim
fot. Unia Europejska

PE gotowy, by zaskarżyć w TSUE… Komisję Europejską. Chodzi o „pieniądze za praworządność”