Płot na granicy z Białorusią pozbawi zwierzęta dróg migracji, będzie je kaleczył i zabijał
granica Polski
Fot. Agata Kubis/OKO.press

Płot na granicy z Białorusią pozbawi zwierzęta dróg migracji, będzie je kaleczył i zabijał