Polowanie na migrantów w Białorusi - są odsyłani i wypychani
migranci w hali pod Kuźnicą
fot. anonim

Polowanie na migrantów. Jednych Łukaszenka odsyła do Iraku, innych wypycha do Polski