Prezes Iustitii: Za niewykonanie orzeczeń TSUE będą zarzuty karne. A wyroki TK z dublerami, to nie wyroki
Julia Przyłębska i Stanisław Piotrowicz
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Prezes Iustitii: Za niewykonanie orzeczeń TSUE będą zarzuty karne. A wyroki TK z dublerami, to nie wyroki