Rafalska zabiera pieniądze "obcym" NGO. Oddaje je "swoim" na promocję "rodziny" i "ojczyzny"
z19102163V,Elzbieta-Rafalska

Rafalska zabiera pieniądze „obcym” NGO. Oddaje je „swoim” na promocję „rodziny” i „ojczyzny”