Minister Rafalska uważa, że w polityce społecznej są równi i równiejsi
Humanistyczny Uniwersytet Seniora. Minister rodziny , pracy i polityki spolecznej Elzbieta Rafalska podczas inauguracji roku akademickiego .
Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

Rafalskiej jest przykro, że krytykują ją matki żyjące za mniej niż minimum socjalne