Spadek zatrudnienia w 2020 roku. Tłumaczymy stuację na rynku pracy
Marlena Maląg w białej maseczce. Czy bezrobocie rośnie czy maleje
Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Gazeta

300 tys. miejsc pracy mniej w 2020 roku? Tłumaczymy, co się dzieje