0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Dawid Zuchowicz / Agencja GazetaDawid Zuchowicz / Ag...

Rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab o skierowaniu wniosków o zawieszenie sędziów za dozwoloną działalność orzeczniczą, poinformował w niedzielę 22 grudnia 2019. Data nie jest przypadkowa. Rzecznik z kolejnymi represjami wobec sędziów wystąpił dwa dni po przyjęciu przez PiS w Sejmie ustawy kagańcowej wobec sędziów, co najprawdopodobniej zachęca go do jeszcze ostrzejszego kursu wobec niepokornych sędziów. Pisaliśmy o tej ustawie w OKO.press:

Przeczytaj także:

Dzieje się to też na dzień przed posiedzeniem Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna. Izba w poniedziałek 23 grudnia – w przededniu Wigilii - będzie decydować, czy do czasu rozpoznania dyscyplinarki Juszczyszyna zawiesić go w czynnościach służbowych oraz czy na ten okres zmniejszyć mu wynagrodzenie w granicach od 25 do 50 procent.

Juszczyszyn jako pierwszy w Polsce wykonał wyrok TSUE i chciał zbadać legalność nowej KRS. Za to spadł na niego grad represji, w tym dyscyplinarka. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Jego sprawa pokaże jak będzie zachowywać się w takich sprawach Izba Dyscyplinarna, którą nowa, niekonstytucyjna KRS obsadziła głównie byłymi współpracownikami Zbigniewa Ziobry i jego stronnikami w prokuraturze.

Represje za badanie legalności składu orzekającego

Najnowszy wniosek o zawieszenie sędziów z Krakowa i sędzi z Warszawy wpisuje się w ten kurs. Ma to odstraszyć innych sędziów od wykonywania wyroku TSUE i podważania legalności nowej KRS oraz awansowanych przez nią sędziów.

Piotr Schab nie tłumaczy w komunikacie, dlaczego chce ich zawiesić i obciąć im pensje. Jego wniosek to jednak dodatkowa represja wobec tych sędziów. Dlatego wystąpił do Izby Dyscyplinarnej, by zwiesiła w obowiązkach służbowych i zmniejszyła pensję:

1. Trzem sędziom z Sądu Okręgowego w Krakowie. To: Rafał Lisak, Wojciech Maczuga, Kazimierz Wilczek. Rzecznikowi dyscyplinarnemu nie spodobało się, że badając odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji, chcieli oni zbadać czy asesor, który wydał ten wyrok został powołany przez starą, legalną KRS, czy też nową KRS. Okazało się, że asesora powołała stara KRS, ale nie zatrzymało to rzecznika dyscyplinarnego. Wszczął postępowanie. Co ciekawe, na krakowskich sędziów doniosła prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka, nominatka resortu Ziobry i członkini nowej KRS. Pisaliśmy o tej sprawie w OKO.press:

2. Sędzi Annie Bator-Ciesielskiej z Sądu Okręgowego w Warszawie. Rzecznik dyscyplinarny ściga ją za to, że nie chciała orzekać w tym samym składzie orzekającym z zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Przemysławem Radzikiem. Sędzia nie chciała z nim sądzić, bo nazwisko Radzika pojawiło się w mediach w kontekście afery hejterskiej w ministerstwie sprawiedliwości. Na kanwie tej sprawy zadała też pytania prawne do TSUE o status sędziów delegowanych przez ministerstwo sprawiedliwości. Bo Radzik oraz drugi zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota zostali odesłani do pracy w największym sądzie w Polsce, na mocy decyzji resortu ministra Ziobry.

Za tę sprawę Anna Bator-Ciesielska w grudniu tego roku dostała zarzuty dyscyplinarne, a teraz rzecznik dodatkowo chce jej zawieszenia i obcięcia jej pensji. Pisaliśmy o tej dyscyplinarce w OKO.press:

Nowy etap represji

Wniosków o zawieszenie w czynnościach służbowych niepokornych sędziów jest więcej. Chce się ich złamać pozbawiając pracy i uderzając finansowo w nich i ich rodziny.

Oprócz sędziów z Krakowa, sędziego Pawła Juszczyszyna i sędzi Anny Bator-Ciesielskiej rzecznik dyscyplinarny wystąpił też do Izby Dyscyplinarnej o zawieszenie:

- Dwóch sędzi z Sądu Apelacyjnego w Katowicach: Aleksandry Janas i Ireny Piotrowskiej. Rzecznik dyscyplinarny ściga je za pytanie prawne do Sądu Najwyższego – wykonujące wyrok TSUE – o to czy sędzia awansowany przez nową KRS jest sędzią legalnym i czy może wydawać legalne wyroki. Sędzie pytanie prawne zadały na kanwie rozpoznawania apelacji od wyroku rozwodowego. Sprawa trafiła do trzyosobowego składu, w którym były sędzie Piotrowska i Janas oraz trzeci sędzia awansowany przez nową KRS. I to z jego powodu sędzie zadały pytanie prawne do SN. Pisaliśmy o tej sprawie w OKO.press:

- Sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. To aktywna członkini Iustitii, mocno zaangażowania w obronę niezależności sądów, która nie boi się krytykować w internecie „reform” PiS w wymiarze sprawiedliwości. I za tę krytykę rzecznik dyscyplinarny wszczął wobec nie postępowanie dyscyplinarne zaraz po wybuchy afery hejterskiej w ministerstwie sprawiedliwości.

O jej zawieszenie wystąpił zaraz po tym, gdy sędzia Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do nowej KRS. To był pierwszy w Polsce wniosek rzecznika dyscyplinarnego do Izby Dyscyplinarnej przy SN o zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych i obniżenie mu pensji.

Pisaliśmy o tym w OKO.press:

To nie koniec represji za badanie legalności nowej KRS

Za kwestionowanie nowej KRS rzecznik dyscyplinarny wytoczył postępowania dyscyplinarne:

- Szefowi Iustitii Krystianowi Markiewiczowi, sędziemu z Katowic. Rzecznikowi nie spodobał się apel szefa Iustitii do sędziów, by nie współpracowali z powołaną przez PiS nową Izbą Dyscyplinarną i nową KRS. Markiewicz dostał za to 55 zarzutów.

Uderzenie w Markiewicza nie jest przypadkowe. Za jego rządów w Iustitii stowarzyszenie wyrosło na głównego obrońcę niezależności wymiaru sprawiedliwości. Zarzuty dyscyplinarne wobec niego są jednak kuriozalne, bo Markiewicz jest główną ofiarą afery hejterskiej, w ramach której organizowano hejt na niepokornych sędziów. I z ofiary stał się ściganym za działalność w stowarzyszeniu. Pisaliśmy o zarzutach w OKO.press:

- Sędzi Ewie Malinowskiej z Sądu Okręgowego w Warszawie.

Malinowska angażuje się w obronę niezależności sądów, związana jest ze stowarzyszeniami sędziów Themis i Iustitia oraz z Komitetem Obrony Sprawiedliwości, który wspiera niezależnych sędziów. Rzecznikowi dyscyplinarnemu podpadła tym, że na początku 2019 roku, opiniując sędzię ubiegającą się o awans przed nową KRS, napisała na końcu opinii, że sędziowie powinni powstrzymać się od awansów z uwagi na wątpliwości co do legalności nowej KRS.

W sprawie przez wiele miesięcy było cicho. Dopiero w grudniu 2019 roku rzecznik dyscyplinarny postawił zarzuty. Ta sprawa ma też drugie dno. Sędzia Malinowska była wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie. Odpowiadała za pion gospodarczy. I to ona krytykowała styl pracy sędziego Łukasza Piebiaka, który potem został uznany przez Sąd Najwyższy za winnego popełnienia dwóch czynów dyscyplinarnych.

Gdy po objęciu władzy przez PiS Piebiak został wiceministrem sprawiedliwości i kadrowym Ziobry w sądach, sędzia Malinowska jako jedna z pierwszych w Polsce została odwołana z funkcji wiceprezesa sądu. OKO.press pisało o jej dyscyplinarce:

Kolejne dyscyplinarki za wykonywanie wyroku TSUE są raczej kwestią czasu, bo sędziowie nie przestraszyli się ani represji, ani ustawy kagańcowej.

OKO.press poinformuje w poniedziałek 23 grudnia o decyzji Izby Dyscyplinarnej w sprawie zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna.

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze