Schetyna straci władzę w PO? Możliwe, ale przywództwo to tylko jeden z problemów tej partii
Gabinet CIeni PO w Krakowie
10.10.2018 Krakow , Dom Rzemiosl Teatralnych . Borys Budka , Grzegorz Schetyna . Posiedzenie Gabinetu Cieni PO na temat kultury. Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Schetyna straci władzę w PO? Możliwe, ale przywództwo to tylko jeden z problemów tej partii