0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Bartosz Banka / Agencja GazetaBartosz Banka / Agen...

Apel sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie został złożony u prezesa tego sądu Rafała Puchalskiego w czwartek 9 czerwca. Rafał Puchalski - na zdjęciu u góry - jest prezesem sądu od kilku lat, z nominacji resortu ministra Ziobry. Od niedawna jest też wiceprzewodniczącym nowej KRS-bis.

Jak ujawniło OKO.press i Onet Puchalski był jednym z 24 członków nieformalnej grupy dyskusyjnej Kasta/Antykasta na WhatsAppie. Oprócz niego należało do niej jeszcze 21 sędziów, prokurator i notariusz - w tym członkowie nowej KRS i rzecznicy dyscyplinarni ministra Ziobry. Wszyscy byli skupieni wokół byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, również członka grupy.

Nazwisko Puchalskiego - podobnie jak Piebiaka - pojawiło się też w kontekście afery hejterskiej. Jak podał w 2019 roku Onet, to on miał pomóc redagować Małej Emi maila oczerniającego szefa Iustitii Krystiana Markiewicza. Mimo tych informacji Puchalski nadal robi „karierę”, dzięki współpracy z resortem ministra Ziobry.

Przeczytaj także:

Czego żądają rzeszowscy sędziowie?

Dlatego teraz 14 rzeszowskich sędziów wzywa Rafała Puchalskiego do stanowczego zaprzeczenia działalności w grupie Kasta/Antykasta. Wzywają go też do złożenia rezygnacji ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie „w wypadku potwierdzenia uczestnictwa w działalności ww. nieformalnej grupy lub uchylania się od zajęcia publicznego stanowiska w przedmiocie przynależności do wspomnianej grupy”.

Sędziowie rzeszowscy przypominają w swoim apelu, że po ujawnieniu udziału Puchalskiego w redagowaniu donosu na Markiewicza w 2019 roku, odmówił on odpowiedzi na pytania sędziów na Zebraniu Sędziów Sądu Okręgu Rzeszowskiego. Powiedział wtedy jedynie, że Zebranie nie jest uprawnionym organem do wysłuchania jego wyjaśnień.

Puchalski to jeden z bardziej znanych sędziów tzw. dobrej zmiany. Znany jest głównie z działalności w neo-KRS I kadencji. Zaliczany był w niej do frakcji tzw. jastrzębi; popierającej ostry kurs w sądach.

Głośno było też o nim jako prezesie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, gdzie skonfliktował się częścią podległych mu sędziów. To on uruchomił ściganie na drodze dyscyplinarnej kilku rzeszowskich sędziów, którzy zwracają świadkom dochody w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Puchalski orzekał też na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Okazało się jednak, że delegacja z ministerstwa jest wadliwa i Sąd Najwyższy zaczął uchylać wyroki wydane z jego udziałem. Podpisano ją bowiem na czas pełnienia przez niego funkcji prezesa sądu, a tego nie przewiduje ustawa o sądach. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Sędzia Puchalski miał też problem ze stosowaniem prawa. Jak ujawniliśmy w OKO.press, wbrew przepisom dwa razy osądził tę samą sprawę, w efekcie czego trzeba było powtarzać proces:

Mimo to dostał aż dwa stanowiska od nowej KRS, której jest członkiem. Najpierw Rada nominowała go do nielegalnej Izby Dyscyplinarnej, ale jak dotąd prezydent go nie powołał. Dlatego w lipcu 2021 roku nowa KRS dała mu jeszcze jedną nominację – na sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Tu również czeka na decyzję prezydenta.

Swego czasu Puchalski należał jeszcze do zamkniętej grupy na Facebooku „Popieramy rząd Beaty Szydło, Pana Prezydenta i PiS”. W kierowanym przez siebie sądzie skonfliktował się z sędziami z II wydziału karnego. To oni w 2019 roku złożyli przeciwko niemu pozew, w którym zarzucają mu nierówne traktowanie i dyskryminację w pracy. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Sędziowie rzeszowscy często organizowali pod sądem pikiety wsparcia dla represjonowanych sędziów. Fot. sędziowie rzeszowscy.

Wezwanie sędziów słupskich do dymisji prezesa Michałowicza

Podobne jak sędziowie rzeszowscy wezwanie skierowali wcześniej sędziowie Sądu Rejonowego w Słupsku. Ich Zgromadzenie przyjęło 27 maja 2022 roku uchwałę wzywającą prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku Andrzeja Michałowicza do stanowczego zaprzeczenia, ze należał do grupy Kasta/Antykasta. A jeśli temu nie zaprzeczy - do tego, by złożył rezygnację z funkcji prezesa sądu.

Michałowicz prywatnie jest mężem Joanny Kołodziej-Michałowicz, członkini nowej KRS. Oboje Rada awansowała do sądów wyższej instancji. Awans dostała też siostra Joanny Kołodziej-Michałowicz, a prywatnie żona szefa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mariusza Dubowskiego, który też miał należeć do grupy Kasta/Antykasta. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Sędziowie słupscy tego dnia przyjęli jeszcze dugą uchwałę w, której negatywnie ocenili pracę prezes Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszki Leszkiewicz oraz jej zastępcy Ryszarda Błenckiego. Negatywnie też zaopiniowali powierzenie im tych funkcji na kolejną kadencję. Wezwali ponadto prezes i jej zastępcę do rezygnacji z tych stanowisk. O Leszkiewicz było głośno, gdy w czasie rozprawy wręczyła sędzi Joannie Hetnarowicz-Sikorze decyzję ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o jej zawieszeniu na miesiąc za wykonanie wyroków TSUE i ETPCz. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Kto należał do Kasty/Antykasty?

Istnienie nieformalnej grupy dyskusyjnej Kasta/Antykasta na WhatsAppie ujawniło w 2022 roku OKO.press z Onetem oraz niezależnie TVN24. Należało do niej 22 sędziów bliskich tzw. dobrej zmianie w sądach oraz prokurator i notariusz. Grupa omawiała, co wydarzyło się danego dnia w wymiarze sprawiedliwości, prowadzone przez siebie postępowania, obgadywała też sędziów znanych z obrony praworządności. Często używała wulgarnego języka.

Publikujemy listę 24 osób, które miały należeć do grupy dyskusyjnej nazywaną Kasta/Antykasta. Sporządził ją sędzia Arkadiusz Cichocki, który do tej grupy należał, a teraz ujawnia informacje o grupie oraz aferze hejterskiej. Nie wszyscy członkowie grupy brali czynny udział w rozmowach. Nie musieli też czytać wpisów lub aprobować ich treści. Nie wszyscy również podejmowali działania uderzające w inne osoby czy się z nimi zgadzali.

Do wszystkich 24 osób wysłaliśmy wcześniej pytania, czy należeli do grupy Kasta/Antykasta. Zdecydowana większość nie odpowiedziała na nasze pytania.

Do grupy według Arkadiusza Cichockiego należał też prokurator Mariusz Dubowski, obecnie szef Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na nasze pytanie o uczestnictwo w tej grupie dyskusyjnej odpisał, że do niej nie należał.

Lista członków grupy dyskusyjnej Kasta/Antykasta według informacji sędziego Cichockiego. Stan na rok 2018, podobnie stanowiska i funkcje wymienionych:

 1. SSR (sędzia sądu rejonowego) Jakub Iwaniec, SR dla Warszawy-Mokotowa, delegowany do ministerstwa sprawiedliwości – administrator grupy na WhatsAppie;
 2. SSR Jarosław Dudzicz, prezes SO (sądu okręgowego) w Gorzowie Wielkopolskim, członek nowej KRS;
 3. SSR Dariusz Drajewicz, wiceprezes SO w Warszawie, członek nowej KRS;
 4. SSR Maciej Mitera, prezes SR dla Warszawy-Śródmieścia, członek nowej KRS;
 5. SSR Maciej Nawacki, prezes SR w Olsztynie, członek nowej KRS;
 6. SSR Rafał Puchalski, prezes SO w Rzeszowie, członek nowej KRS;
 7. SSR Dariusz Kliś, prezes SO w Jeleniej Górze;
 8. SSO Konrad Wytrykowski, prezes SA (sądu apelacyjnego) we Wrocławiu (obecnie w Izbie Dyscyplinarnej SN);
 9. SSR Rafał Stasikowski, prezes SO w Katowicach (obecnie w NSA);
 10. SSR Andrzej Skowron, SR w Tarnowie, delegowany do ministerstwa sprawiedliwości;
 11. SSO Arkadiusz Cichocki, prezes SO w Gliwicach;
 12. SSR Ireneusz Wiliczkiewicz, wiceprezes SO w Gliwicach;
 13. SSR Andrzej Michałowicz, prezes SO w Słupsku (prywatnie mąż Joanny Kołodziej-Michałowicz, członkini nowej KRS);
 14. SSR Przemysław Radzik, prezes SR w Krośnie Odrzańskim, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych;
 15. SSR Michał Lasota, prezes SR w Nowym Mieście Lubawskim, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych;
 16. SWSA Tomasz Szmydt z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, delegowany do ministerstwa sprawiedliwości;
 17. SSR Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości;
 18. SSR Paweł Zwolak, dyrektor departamentu nadzoru administracyjnego ministerstwa sprawiedliwości;
 19. SSR Paweł Mroczkowski, dyrektor departamentu legislacyjnego prawa cywilnego ministerstwa sprawiedliwości;
 20. SSR Michał Bukiewicz, prezes SR dla Warszawy Pragi-Południe;
 21. SSR Marcin Kulikowski, prezes SR w Tarnowskich Górach;
 22. Prokurator Mariusz Dubowski, Prokuratura Okręgowa w Warszawie (prywatnie mąż siostry Joanny Kołodziej-Michałowicz z nowej KRS);
 23. Notariusz Arkadiusz Nikiel, były SSR w Tarnowskich Górach;
 24. SSR Remigiusz Guz, prezes SR w Wodzisławiu Śl. – opuścił grupę w lutym lub marcu 2018 roku.
;
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze