Sfałszowana uchwała pogrąża Przyłębską. Sąd Najwyższy zdecyduje, czy jest czy nie jest prezesem TK
Trybunal Konstytucyjny o Trybunale
fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Sfałszowana uchwała pogrąża Przyłębską. Sąd Najwyższy zdecyduje, czy jest czy nie jest prezesem TK