Pawie Ogrody - inwestycja, która wzburzyła Pruszków
tablica „Warszawski obszar chronionego krajobrazu
fot. Maciej Grzenkowicz

W Pawich Ogrodach nie śpiewają już ptaki – o pewnym obszarze chronionym i pewnym (mega) bloku