Spowiedź rezydenta: Ubożsi pacjenci płacą cenę za niewydolność systemu
Lekarze rezydenci trzymają plakat z napisem
fot . Bartosz Banka / Agencja Gazeta

Spowiedź rezydenta: To ubożsi pacjenci płacą cenę za niewydolność systemu ochrony zdrowia