Źródła bliskie KE: Komisja zażąda w TSUE zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN
Kobieta na mównicy: Vĕra Jourová
fot. Unia Europejska 2020

Źródła bliskie KE: Komisja zażąda w TSUE zawieszenia Izby Dyscyplinarnej SN