Apostaci to apostołowie świeckiego państwa wolnego od dominacji kleru
Droga do apostazji – ilustracja
Il: Mateusz Mirys

Apostaci to apostołowie świeckiego państwa wolnego od dominacji kleru [WIDZĘ TO TAK]