Jerzy Zajadło

Jerzy Zajadło
Prof. dr hab., filozof prawa, kierownik Katedry Teorii Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Laureat nagrody im. Edwarda J. Wende (2017) oraz Nagrody Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN im. Leona Petrażyckiego za książkę "Sędziowie i niewolnicy" (2017), członek Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego. Jest publicystą prawnym „Gazety Wyborczej”.

Prof. Zajadło: Kaczyński buduje niedemokratyczne państwo bezprawia

Gdyby do działań PiS przyłożyć niektóre z powojennych tez filozofa prawa Gustava Radbrucha, podsumowujących okres nazizmu, to trzeba ze zdumieniem i przykrością stwierdzić, iż dzisiejsza Polska wykazuje symptomy niedemokratycznego państwa bezprawia. Trudno się więc dziwić, że z trudem pasuje do aksjologii leżącej u podstaw Unii Europejskiej

Kiedy PiS przegra wybory, trzeba rozliczyć naruszenia prawa. Piwo będzie lepiej smakować

Obecna sytuacja jest m.in. rezultatem zaniechania rozliczeń po wyborach 2007 - pisze prof. Zajadło. Polemizuje z prof. Matczakiem, by po wygranych przez opozycję przyszłych wyborach "ukarać [PiS] tylko symbolicznie i iść na piwo to uczcić". Nie chodzi o zemstę lecz o egzekucję prawa. Zapomniane zło odrodzi się i powtórzy - argumentuje

Błędne koło komisji Jakiego. Walcząc z niesprawiedliwością produkuje nowe niesprawiedliwości

Kiedyś trzeba będzie odwracać skutki decyzji komisji weryfikacyjnej podjętych wprawdzie w szlachetnym celu, ale proceduralnie równie niesprawiedliwych jak decyzje, których same dotyczyły. To jest błędne koło i jego skutków można uniknąć, gdy potraktujemy komplementarnie oba rodzaje sprawiedliwości – materialną i proceduralną - pisze prof. Jerzy Zajadło