Jerzy Zajadło, Autor w serwisie oko.press

Jerzy Zajadło


Kiedy PiS przegra wybory, trzeba rozliczyć naruszenia prawa. Piwo będzie lepiej smakować

Obecna sytuacja jest m.in. rezultatem zaniechania rozliczeń po wyborach 2007 - pisze prof. Zajadło. Polemizuje z prof. Matczakiem, by po wygranych przez opozycję przyszłych wyborach "ukarać [PiS] tylko symbolicznie i iść na piwo to uczcić". Nie chodzi o zemstę lecz o egzekucję prawa. Zapomniane zło odrodzi się i powtórzy - argumentuje

Błędne koło komisji Jakiego. Walcząc z niesprawiedliwością produkuje nowe niesprawiedliwości

Kiedyś trzeba będzie odwracać skutki decyzji komisji weryfikacyjnej podjętych wprawdzie w szlachetnym celu, ale proceduralnie równie niesprawiedliwych jak decyzje, których same dotyczyły. To jest błędne koło i jego skutków można uniknąć, gdy potraktujemy komplementarnie oba rodzaje sprawiedliwości – materialną i proceduralną - pisze prof. Jerzy Zajadło