0:000:00

0:00

Marcin Wróbel
Kulturoznawca i prawnik, w pracy socjolog, nauczyciel - na uniwersytecie i w szkole. W Instytucie Socjologii UJ (współ)bada świadomość prawną społeczeństwa polskiego.