0:000:00

0:00

młody mężczyzna z czarną brodą
Marcin Wróbel
Kulturoznawca i prawnik, w pracy socjolog. Były nauczyciel (licealny i akademicki). W Instytucie Socjologii UJ (współ)bada świadomość prawną społeczeństwa polskiego.