W Senacie głosowanie nad RPO. Lidia Staroń może wygrać
24 Posiedzenie  Senatu X Kadencji
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Dziś w Senacie głosowanie nad RPO. Minimalnie Staroń może liczyć na 47 głosów, maksymalnie – na 51