0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Piotr Skórnicki / Agencja GazetaPiotr Skórnicki / Ag...

Na stronach Sejmu sukcesywnie są zamieszczane zweryfikowane kandydatury sędziów ubiegających się o wybór na II kadencję nowej KRS. Kadencja obecnej Rady upływa w marcu tego roku i posłowie będą wybierać jej nowy skład.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek z PiS ogłosiła nabór na II kadencję, mimo że legalność nowej KRS została podważona w wyrokach TSUE i ETPCz. Trybunały uznały, że jest ona upolityczniona i ma związki z władzą. A wynika to z tego, że wyboru 15 członków - sędziów Rady dokonują posłowie. Taki model wyboru uchwalił PiS, wcześniej członków - sędziów wybierał samorząd sędziowski.

Na stronie Sejmu są już opublikowane zgłoszenia sześciu kandydatów wraz z listami popierających ich sędziów. OKO.press analizuje listy poparcia, bo pokazują one system powiązań, jaki wytworzył się w sądach dzięki „reformom” ministra Ziobry. Do tej pory opisaliśmy zgłoszenia i listy poparcia dla pięciu kandydatów do neo-KRS bis.

To obecni członkowie Rady ubiegający się o reelekcję, czyli Grzegorz Furmankiewicz, Leszek Mazur i „słynny” Maciej Nawacki. Startuje też stołeczny sędzia Stanisław Zdun, który awansował za obecnej władzy oraz sędzia Krystyna Morawa-Fryźlewicz, prezes Sądu Rejonowego z Nowego Targu i propagatorka żołnierzy wyklętych.

Teraz opisujemy listę poparcia dla sędziego z Poznania i obecnego członka KRS Marka Jaskulskiego - na zdjęciu u góry - którego zgłoszenie na II kadencję właśnie opublikowano na stronie Sejmu.

Przeczytaj także:

Kim jest Jaskulski

Sędzia Marek Jaskulski na co dzień orzeka w Sądzie Rejonowym Poznań — Stare Miasto. To kolejny członek obecnej, upolitycznionej KRS, który ubiega się o reelekcję. Jaskulski nie jest szerzej znany. Jest zaliczany do frakcji tzw. jastrzębi w KRS. Frakcja ta jest za ostrym kursem w sądach i popiera „reformy” Ziobry. Jaskulski w neo-KRS oraz w sądzie nie piastuje wysokich funkcji kierowniczych. Jest tylko członkiem Prezydium KRS. Nie ubiegał się też o awans do sądu wyższej instancji, jak kilku innych członków neo-KRS.

Raz tylko kandydował na stanowisko przewodniczącego Rady, po tym jak frakcja jastrzębi odwołała z tej funkcji Leszka Mazura, który ujawnił, że część członków neo-KRS dorabiała sobie biorąc udział w pracach dodatkowo zwoływanych komisjach Rady.

Wniosek o odwołanie Mazura złożył Jaskulski, ale jego kandydatura na nowego przewodniczącego przepadła potem w głosowaniu. Nowym przewodniczącym w styczniu 2021 roku został Paweł Styrna z frakcji gołębi. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Jaskulski, zanim trafił do obecnej neo-KRS, był członkiem stowarzyszenia sędziów Iustitia. Kandydował wówczas na I kadencję Rady mimo rekomendacji stowarzyszenia, by nie startować. Za to Iustitia wyrzuciła go z grona swoich członków. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

„Gazeta Wyborcza” pisała o nim w 2018 roku, że miał dużo uchylanych wyroków i najsłabsze wyniki pracy w swoim wydziale cywilnym. Nie zaszkodziło to mu w wyborze do neo-KRS. Dziś Jaskulski ma blisko 30-letni staż sędziowski i cały czas pracuje w tym samym sądzie rejonowym.

Maciej Nawacki stoi i patrzy w kamerę
Sędzia Maciej Nawacki z Olsztyna też stara się o II kadencję neo KRS. Jego żona podpisała listę poparcia Markowi Jaskulskiemu, z którym obecnie zasiada w Radzie. Fot. Robert Robaszewski/Agencja Wyborcza.pl

Kto poparł kandydaturę Jaskulskiego

Jego kandydaturę na II kadencję neo-KRS zgłosił poznański sędzia Daniel Jurkiewicz z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jurkiewicz od Rady, w której obecnie zasiada Jaskulski, dostał awans na sędziego okręgowego, podobnie jak jego żona Joanna Jurkiewicz. Oboje podpisali teraz Jaskulskiemu listę poparcia - tak jak cztery lata temu, gdy startował on na I kadencję.

W sumie listę poparcia Jaskulskiemu podpisało 29 sędziów (ustawowe minimum to 25 podpisów). Poparcie dali mu głównie sędziowie z Poznania i okolic. W tym sporo z nich awansowało za obecnej władzy. Są prezesami i wiceprezesami sądów lub dostali awans do sądu okręgowego od neo-KRS, w składzie z Jaskulskim. Są więc neo-sędziami, których legalność zakwestionowały ETPCz i TSUE. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Ale poparcie sędziów poznańskich nie wystarczyłoby do zgłoszenia w Sejmie kandydatury. Żeby spełnić ustawowy wymóg, listę poparcia dla Jaskulskiego podpisali też sędziowie z Polski. To osoby, które skorzystały na „reformach” ministra Ziobry. Trzy podpisy są z Olsztyna, z którego pochodzi „słynny” Maciej Nawacki, członek neo-KRS i prezes tamtejszego sądu rejonowego. Nawacki znany jest z blokowania powrotu do pracy sędziego Juszczyszyna.

Obecna lista poparcia Jaskulskiego nieco różni się od listy popierających go sędziów sprzed czterech lat, gdy po raz pierwszy kandydował do neo-KRS. Kilka nazwisk się powtarza. Ale cztery lata temu Jaskulskiego poparli prawie sami sędziowie z Poznania.

Niezależnie od poparcia sędziów Jaskulskiego w staraniach o II kadencję neo KRS poparli też obywatele. Zgłoszenie obywatelskie jego kandydatury do Sejmu złożył jego brat Robert Jaskulski. Ilu obywateli podpisało tę listę nie wiadomo. Sejm list z podpisami obywateli nie publikuje, ale minimum podpisów to dwa tysiące.

Ze zgłoszenia Jaskulskiego na II kadencję można wyczytać, że w PRL-u jako uczeń liceum i student działał "w konspiracji", m.in. rozprowadzając ulotki. Sędzią jest od 1993 roku. Do 2015 roku był też prezesem poznańskiego chóru. Teraz współpracuje z Oratorium Filipińskim propagującym m.in. tradycję chrześcijańską.

Opinię wystawiła mu prezes jego macierzystego sądu Danuta Felińska-Żukowska, która jednocześnie podpisała mu listę poparcia i awansował za obecnej neo-KRS. Prezes napisała w opinii, że Jaskulski jest osobą o wysokiej kulturze i z szacunkiem odnosi się do stron procesów. Nie napisała nic o jakości jego pracy orzeczniczej np. ile jego orzeczeń jest uchylanych lub zmienianych w apelacji. Od czasu zasiadania w KRS Jaskulski ma zmniejszony przydział spraw w sądzie o 50 procent.

Jaskulskiego poparli prezesi i wiceprezesi sądów

I tak listę poparcia dla Marka Jaskulskiego podpisali prezesi i wiceprezesi sądów, z nominacji resortu ministra Ziobry. To:

- Danuta Felińska-Żukowska, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu i prezes Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto. Jest neo-sędzią, czyli sędzią nominowaną przez nową, upolitycznioną KRS, w której zasiada m.in. Jaskulski. Dostała awans mimo negatywnej opinii sędziego wizytatora co do sprawności i efektywności jej czynności. Prezydent powołał ją do sądu okręgowego w listopadzie 2021 roku. Felińska-Żukowska podpisała też listę poparcia Jaskulskiemu cztery lata temu.

- Kamil Antkowiak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda. Przez kilka dni był prezesem tego sądu, ale zrezygnował. Podpisał też listę Jaskulskiego cztery lata temu.

- Mateusz Bartoszek, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, jest też prezesem Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce. To neo-sędzia. Prezydent powołał go do sądu okręgowego we wrześniu 2021 roku. Podpisał też listę dla Jaskulskiego cztery lata temu. Bartoszek podpisał również listę poparcia dla byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, który w 2021 roku bez sukcesu ubiegał się o jedno zwolnione stanowisko w obecnej KRS. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

- Wojciech Wieczorkowski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda. Był prezesem tego sądu z nominacji resortu ministra Ziobry. Podpisał też listę Jaskulskiemu cztery lata temu. „Gazeta Wyborcza” pisała, że jako prezes sądu - wraz z dyrektorem sądu - zatrudnił dwóch synów. Na umowę zlecenie pracowali jako pomoc w referacie referendarza.

- Robert Grześ, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda i wiceprezes tego sądu. Poparł też listę Piebiaka w 2021 roku.

- Marek Szyszko, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu i wiceprezes Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Jest neo-sędzią. Prezydent powołał go do sądu okręgowego we wrześniu 2021 roku. Podpisał też listę Jaskulskiego cztery lata temu.

- Marcin Grabowski, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu i prezes tego sądu.

- Agnieszka Marek, sędzia Sądu Rejonowego w Śremie i prezes tego sądu.

- Michał Jankowski, sędzia Sądu Okręgowego w Koninie i prezes Sądu Rejonowego w Koninie. Jest neo-sędzią, prezydent powołał go do sądu okręgowego w listopadzie 2021 roku. Jankowski podpisał też listę dla Jaskulskiego cztery lata temu. Poparł też listę Piebiaka w 2021 roku.

18.02.20Przewodniczący Krajowej Rady Sądowniczej Leszek Mazur podczas uroczystości 30-lecia Krajowej Rady Sadownictwa.
Sędzia Leszek Mazur z Częstochowy też stara się o II kadencję w neo KRS. Fot. Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Neo-sędziowie i sędziowie z pracy dają poparcie

Listę poparcia Marka Jaskulskiego podpisali też sędziowie, którzy awansowali za obecnej KRS (czyli neo-sędziowie) oraz sędziowie, którzy raczej znają go od lat. W tym z jego macierzystego sądu. To:

- Daniel Jurkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jest neo-sędzią, prezydent powołał go do sądu okręgowego we wrześniu 2021 roku. Jurkiewicz był komisarzem wyborczym, a wcześniej był prezesem Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Podpisał też listę Jaskulskiego cztery lata temu oraz listę Piebiaka, gdy startował w wyborach uzupełniających do neo-KRS. Jurkiewicz jest pełnomocnikiem Jaskulskiego w wyborach na II kadencję neo-KRS.

- Joanna Jurkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. To żona Daniela Jurkiewicza, pełnomocnika Jaskulskiego. Jest neo-sędzią, prezydent powołał ją do sądu okręgowego we wrześniu 2021 roku. Podpisała też listę Jaskulskiemu cztery lata temu.

- Agnieszka Kapuścińska, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Jest zastępczynią przewodniczącego wydziału gospodarczego. Podpisała listę Jaskulskiego cztery lata temu.

- Arkadiusz Wołoszczuk, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Jest przewodniczącym wydziału gospodarczego. Wcześniej bez sukcesu startował do nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. Podpisał listę Jaskulskiemu cztery lata temu.

- Jolanta Sudoł, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jest neo-sędzią, prezydent powołał ją do sądu okręgowego w listopadzie 2021 roku. Podpisała też listę Jaskulskiemu cztery lata temu.

- Ewa Janicka-Staniek, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Podpisała listę Jaskulskiemu cztery lata temu.

- Mariusz Adamaszek, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. To były adwokat, który został neo-sędzią dzięki nowej KRS. Prezydent powołał go do sądu okręgowego we wrześniu 2021 roku. Z informacji OKO.press wynika, że wcześniej był asesorem sądowym, ale nie dostał wtedy nominacji na sędziego, bo nie był dobrze oceniony.

- Sławomir Kubiak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Był delegowany do orzekania w sądzie okręgowym. Podpisał listę Jaskulskiemu cztery lata temu.

- Michał Inglot, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Z informacji OKO.press wynika, że jest znajomym Jaskulskiego.

- Izabela Hantz-Nowak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda.

- Małgorzata Roszak de Tolkmitt, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda. Jest neo-sędzią. Wcześniej była referendarzem sądowym. Zespół nowej KRS nie wskazał jej do awansu (inni kandydaci byli lepiej ocenieni). Ale wygrała w głosowaniu całej KRS. Prezydent powołał ją na sędzię w listopadzie 2019 roku.

- Wojciech Rowiński, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. To neo-sędzia, prezydent powołał go do sądu administracyjnego w lipcu 2019 roku. Wcześniej był sędzią Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Podpisał listę Jaskulskiemu cztery lata temu.

- Adam Michalak, sędzia Sądu Rejonowego w Koninie. Podpisał też listę Jaskulskiemu cztery lata temu.

Kto z Polski poparł Jaskulskiego

Siedem podpisów poparcia dali Jaskulskiemu sędziowie z Polski. Bez tych podpisów nie miałby on wymaganych głosów poparcia. I tak poparli go:

- Grzegorz Szacoń, sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum. Wcześniej był w zarządzie Iustitii i stąd zna Jaskulskiego. Szacoń obecnie jest komisarzem szczecińskiego oddziału Iustitii. Jego żona Małgorzata Szacoń dostała od obecnej KRS awans do sądu okręgowego. Prezydent powołał ją w styczniu 2021 roku.

- Adam Kanafek, sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, prezes tego sądu. Wcześniej bez sukcesu startował do Izby Dyscyplinarnej. Kanafek znany jest z orzeczenia, w którym stygmatyzował mniejszość romską. W uzasadnieniu wyroku tak o niej pisał: „Romowie nie chcą się asymilować, są bez ambicji, mają skłonność do żebractwa”. W naborze na II kadencję nowej KRS Kanafek podpisał też listę poparcia dla Leszka Mazura. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

- Hanna Kaflak-Januszko, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku. Jest neo-sędzią, prezydent powołał ją do sądu okręgowego w marcu 2021 roku. Broniła Łukasza Piebiaka, gdy wyrzucano go ze stowarzyszenia Iustitia. Poparła też listę Piebiaka w 2021 roku.

- Tomasz Kosakowski, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie. To były adwokat. Gdy starał się o nominację na sędziego od nowej KRS, wpłacił 12,5 tysięcy złotych na fundusz wyborczy PiS. Był też członkiem PiS. Kosakowski podpisał również listę poparcia dla Macieja Nowackiego, który startuje na II kadencję KRS. To neo-sędzia, prezydent powołał go w październiku 2020 roku. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

- Tomasz Koszewski, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie. To neo-sędzia, prezydent powołał go do sądu okręgowego we wrześniu 2021 roku. Wspierał Nawackiego, gdy darł on uchwały olsztyńskich sędziów. Nawacki zgłosił go teraz na swojego zastępcę w olsztyńskim sądzie. Koszewski ma zastąpić odwołanego wiceprezesa Krzysztofa Krygielskiego, który przywrócił sędziego Juszczyszyna do pracy.

- Katarzyna Nawacka, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. Jest żoną „słynnego” Macieja Nawackiego, obecnego członka KRS. Nawacka podpisała też listę poparcia dla męża.

- Marcin Zimak, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie. To były radca prawny. To neo-sędzia. Z funkcji radcy od razu na sędziego okręgowego prezydent powołał go w lutym 2021 roku.

Stołeczny sędzia Stanisław Zdun to jeden z sześciu już potwierdzonych oficjalnie kandydatów na II kadencję neo-KRS.
;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze