Łukaszenka tworzy getta. Chce pozbawiać Białorusinów obywatelstwa
Białoruś OMON

Łukaszenka tworzy getta. Chce pozbawiać protestujących Białorusinów obywatelstwa