"Nie będzie pan nigdzie dzwonił?" – ni to stwierdzam, ni to błagam. Uchodźcy wciąż pokonują płot
Fot. Stanisław Andrejuk

„Nie będzie pan nigdzie dzwonił?” – ni to stwierdzam, ni to błagam. Uchodźcy wciąż pokonują płot