Państwo uczyło strażników granicznych, jak omijać prawo. Krok po kroku doszliśmy do Usnarza Górnego
Ludzie z dziećmi na rękach na peronie w nocy
FOT. ROBERT KOWALEWSKI / AGENCJA GAZETA

Państwo uczyło strażników granicznych, jak omijać prawo. Krok po kroku doszliśmy do Usnarza Górnego