Petru twierdzi, że 500 plus pomaga "zamożnym rodzinom wielodzietnym". Prawda, tyle że takich prawie nie ma
Ryszard Petru
Konwencja programowa Nowoczesnej Warszawa, 21 maja 2017 fot. Youtube

Petru twierdzi, że 500 plus pomaga „zamożnym rodzinom wielodzietnym”. Prawda, tyle że takich prawie nie ma