Roszkowski: Kaczyńscy to ważni w PRL opozycjoniści. Naprawdę?
pomnik Lecha Kaczyńskiego widziany od dołu
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Następny kit w podręczniku do HiT: gloryfikuje Kaczyńskich jako opozycjonistów w PRL, fałszując historię